10 ani de încălcare a legilor care impun transparența publică 52/2003 și accesul la informații a cetățenilor 544/2001

17 ianuarie 2014   |  22 comentarii

Merităm să știm și trebuie să știm unde se duc banii noștri. Asta înseamnă democrație, cetățenie și civism activ. Românii nu sunt masa de manevra politică.

Pentru a-ți exercita drepturile și pentru a ți le apăra trebuie mai înainte de toate să le cunoști. Informarea este esența cunoașterii. Tot ceea ce se întâmplă în cadrul autorităților administrației publice centrale și locale sau în cadrul altor instituții care utilizează resurse financiare publice ne vizează în mod direct.

Cetățenii românii trebuie să știe că pot comenta și participa activ la luarea deciziilor administrative și la elaborarea actelor normative. Potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, un act normativ trebuie lăsat spre consultare publică timp de 30 de zile.

Primarii, consilierii locali, consilierii județeni, miniștrii, reprezentantii intituțiilor finanțate din bani publici, au obligația de a răspunde întrebarilor cetățenilor în timp de 10, maximum 30 de zile. În cazul unui răspuns care depășește 10 de zile, solicitantul va fi informat asupra acestui aspect.  Românii trebuie să știe că și refuzul comunicării unor informații se motivează și se comunică solicitantului în termen de 5 zile. Aceste obligații legale ale funcționarilor publici sunt stipulate în legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Potrivit raportului întocmit de Academia Advocacy din Timișoara, aceste legi sunt grav și sistematic încalcate:

  • La solicitarea inițială de informare în baza legii 52/2003 niciun minister din cele 15 nu a răspuns pozitiv.
  • La nivelul consiliilor județene:

o    2 CJ soluționează în totalitate cererea de informații (4,8 % din  totalul CJ)

o    10 CJ soluționează parțial cererea de informații (24,3% din totalul CJ)

o    29 CJ nu soluționează cererea e informații (70,7% din totalul de CJ)

  • La nivelul consiliilor locale:

o    2 CL soluționează în totalitate cererea de informații (4% din totalul CL)

o    15 CL soluționează parțial cererea de informații (30% din totalul CL)

o    33 CL nu soluționează cererea e informații (66% din totalul de CL)

Prezidențiabilul PDL, Cătălin Predoiu, ministru al justiției în Guvernul PDL, a susținut și a militat pentru mai multă transparență. Este autorul unei reforme eficiente și al  Strategiei Naționale Anti-corupţie 2011-2014, bazată pe trei tipuri de intervenție: prevenire, educație, combatere. Termenele precis stabilite nu au fost respectate de Guvernul USL.

În primul meu an de mandat parlamentar am insistat pe tema „Mai multă transparenţă a cheltuielilor publice, mai puţină corupţie, un spor de creştere economică” și am depus patru interpelari parlamentare: aici la care Guvernul Ponta a raspuns în dodii, reluat și actualizat aiciaici despre transparența cheltuielilor la CNADNR și aici despre netransparența cheltuielilor la Ministerul Economiei. Toate întrebările și răspusurile sunt publice pe site-ul Camerei Deputaților la adresele indicate.