Rolul economiei româneşti în economia globală a scăzut din 1984 încoace. Avem nevoie de CoNaCo şi de o strategie de competitivitate naţională mult mai ambiţioasă şi mai pragmatică

12 martie 2012   |  10 comentarii

Semnalul dat de diminuarea rolului economiei româneşti în economia globală începând cu anul 1984 şi tendinţele până în anul 2016 îmi creează insomnii. Avem nevoie de o nouă strategie de competitivitate naţională mult mai ambiţioasă şi mai pragmatică. De aceea am construit CoNaCo la sfârşitul anului trecut.     

Ponderea PIB-ului României în PIB-ul global a scăzut de la 0,7% în anul 1984 – când a atins un maxim istoric – la 0,3% în anul 2011, calculat în dolari la paritatea puterii de cumpărare (Grafic nr. 1).

Cu toate acestea, standardul de viaţă în România s-a îmbunătăţit în ultimele trei decenii: PIB pe locuitor a crescut de la 3.617 dolari în anul 1980 la 12.358 dolari în anul 2011, calculat la paritatea puterii de cumpărare (Grafic nr.1).

Deşi bunăstarea românilor se va îmbunătăţi semnificativ în următorii ani, estimările internaţionale indică o continuare a diminuării rolului economiei româneşti în economia globală, ca urmare a vitezei superioare de dezvoltare a economiilor globale comparativ cu România. Acest lucru echivalează cu o pierdere de competitivitate.

 

Ţările din Europa Centrală şi de Est (ECE)

România se înscrie în trendul descrescător înregistrat în statele din regiune: Bulgaria, Ungaria şi Slovacia (Grafic nr. 2).

România şi Cehia au o evoluţie similară a ponderii PIB-ului în PIB global în perioada analizată, dar populaţia Cehiei reprezintă puţin peste jumătate din a României.

Polonia se distanţează de aceste ţări, atingând o pondere de 0,97% din PIB global în anul 2011. De altfel, PIB-ul Poloniei pe cap de locuitor a crescut cu 14,5% în perioada 2008 – 2011, calculat în dolari la paritatea puterii de cumpărare.

Avansul statelor BRIC

În timp ce statele central şi est – europene analizate nu depăşeşte niciuna pragul de 1% din PIB global în prezent, statele BRIC au înregistrat creşteri accelerate ale ponderii PIB-ului în PIB global în perioada 2008 – 2011: Brazilia – de la 2,8% la 2,9%,  India – de la 4,8% la 5,6%, China – de la 11,7% la 14,3%. PIB-ul Rusiei în PIB global a crescut uşor de la 2,99% în 2010 la 3,01% în 2011 (Grafic nr. 2).

Se impune capacitarea Consiliului Naţional pentru Competitivitate (CoNaCo)

Guvernul a stabilit prin Memorandumul cu nr. 20/22721/D.N.A. înfiinţarea Consiliului Naţional pentru Competitivitate (CoNaCo) în luna octombrie 2011, organism public specializat care funcţionează pe baza unui parteneriat public – privat – academic pentru creşterea competitivităţii economiei româneşti, însă fără buget, fără sediu, fără angajaţi şi fără un secretariat executiv. CoNaCo ar trebui să devină un cadru instituţional independent, similar Consiliului Fiscal necesar pentru a transcede ciclurile electorale.

Fără o fundamentare solidă a competitivităţii nu vom putea vorbi despre creşterea veniturilor şi a standardului de viaţă al românilor pe termen lung.

Competitivitatea este un capitol la care România are mult de recuperat, atât la nivel european, cât şi la nivel global.

 • Productivitatea din economia românească reprezintă 43% din nivelul mediu al UE-27, în anul 2010.  
 • România se plasează pe locul 77 dintr-un total de 142 ţări analizate în raportul Global Competitiveness Report 2011 – 2012.   

Obiectivele majore ale CoNaCo sunt:

 • Definirea interesului strategic al României în această dură competiţie globală.CoNaCo trebuie să răspundă la următoarele întrebări:
  • Care este impactul actualelor politici publice asupra competitivităţii economiei româneşti?
  • Ce rol ar trebui să joace economia românească pe piaţa europeană?
  • Ce valoare specifică sau unică putem furniza pentru o afacere locală?
  • Pentru ce fel de afaceri este România competitivă şi ce roluri poate ea juca pe termen lung?
  • Unde investim cu prioritate resursele noastre?
 • Elaborarea Strategiei Naţionale de Competitivitate România 2020.  
  • CoNaCo ar trebui să prezinte rapoarte publice semestriale cu privire la dinamica competitivităţii economiei româneşti. În prezent, nu există niciun organism public specializat în problemele competitivităţii care să se ocupe de acest lucru.
  • România dispune de o multitudine de consilii inter-ministeriale, instituţii şi strategii disparate, care însă nu au un impact puternic în economie, iar planurile şi programele naţionale solicitate de UE nu pot înlocui o strategie naţională a competitivităţii, gândită pe termen lung.

În perioada octombrie – decembrie 2011, cei  88 de membri CoNaCo s-au reunit săptămânal la sediul Guvernului pentru a dezbate principalele temele economice direct intercorelate cu obiectivul creşterii competitivităţii României. CoNaCo are doi co-preşedinţi: Andreea Paul, din partea sectorului public, şi Irina Schrotter, din partea sectorului privat.

Pe site-ul Guvernului există o secţiune dedicată CoNaCo ce conţine informaţii de bază privind organizarea şi funcţionarea CoNaCo, la adresa http://www.gov.ro/consiliul-national-pentru-competitivitate__l1a114724.html.

De asemenea, a fost creat un forum de dezbatere publică, www.conaco.ro, deschis tuturor celor care doresc să se implice în creionarea Strategiei Naţionale de Competitivitate România 2020.

CoNaCo a definit declaraţia de competitivitate a României 2020, o viziune ambiţioasă şi curajoasă care nu se va auto-realiza fără un susţinut efort public, privat şi academic, fără o puternică contribuţie mediatică care să ducă la conturarea unei culturi româneşti a creativităţii împărtăşită de majoritate.

Declarăm că România poate deveni inima creativităţii Europei.

Ne angajăm să investim în educaţie, să stimulăm inovaţia şi să fim competitivi.

Susţinem promovarea valorii, leadership-ul responsabil şi protejarea naturii, culturii şi tradiţiilor.

Promitem să fim uniţi şi să creăm un viitor pentru copiii noştri, să oferim şi să susţinem condiţii de viaţă atractive pentru toţi şi să fim între primele şapte economii competitive din Europa.”

Cehii şi-au definit obiectivul strategic până în anul 2020 într-un document similar de Strategie: să devină al 5-lea cel mai puternic centru de cercetare şi inovare din Uniunea Europeană. Nemţii vor să aibă cea mai eficientă economie verde din UE etc. Cred că România poate deveni inima creativităţii Europei. Detalii aici.