De la incompetență și nepăsare la somație cu „încetarea activității în 24h sau amendă de peste 50 000 lei”

4 decembrie 2015   |  1 comentariu

Sărim dintr-o extremă în alta: de la incompetență și nepăsare la somație. Cum este posibil ca sute de firme cu sediile sau punctele de lucru închiriate de ani de zile la parterul clădirilor cu risc seismic din București să fie somate să le părăsească în 24 de ore, fără înștiințare prealabilă, fără preaviz, fără notificare, fără un termen rezonabil pentru schimbarea locației?

Legea din 1994, cu modificările ulterioare, nu a fost pusă corect în aplicare de către instituțiile de control chemate să vegheze la securitatea cetățenilor de atâta amar de vreme. Acum o fac repezit, fără logică. Nu acesta este parteneriatul pe care statul trebuie să-l creeze cu micii antreprenori români. Ei sunt direct loviți, nu firmele mari. Statul trebuie să le fie suport, nu expulzator. Termenul pentru conformare trebuie să fie rezonabil. Scopul nu este să omori firmele mici românești sau să-i lași pe angajații lor fără slujbă în luna decembrie. Modul de redactare a somației este și mai odios, cerând „încetarea activității în 24h sau amendă de peste 50 de mii de lei”, când am fi avut nevoie de echilibru și profesionalism în abordare.

Mă întreb, desigur, de ce s-au aprobat astfel de sedii sau puncte de lucru în clădiri care reprezintă un „pericol public”, dar și ce vor face cu proprietarii persoane fizice din acele blocuri cu risc seismic de grad I, dacă firmele sunt expulzate în 24 de ore?

Să vedem ce spune legea OUG nr. 20/1994 actualizată în 1997, la art 24:

 (1) Constituie contravenţii şi se sancţioneazã dupã cum urmeazã:

 1. a) nerespectarea, în termen de 2 ani de la notificare, a obligaţiei prevãzute la art. 2 alin. (2) privind expertizarea tehnicã:
 2. b) nerespectarea obligaţiei de a proceda la proiectarea lucrãrilor de consolidare, în termen de 2 ani de la notificarea încadrãrii în clasa I de risc seismic a clãdirii expertizate;
 3. c) neînceperea execuţiei lucrãrilor de consolidare în termen de 2 ani de la data finalizãrii proiectului de consolidare;
 4. d) nerespectarea obligaţiei de a depune documentaţia pe baza cãreia primãria poate sã stabileascã obligaţia de platã, în raport cu cotele-pãrţi indivize din proprietatea comunã aferentã fiecãrei proprietãţi individuale, în termen de 60 de zile de la solicitarea acesteia de cãtre autoritãţile administraţiei publice locale;
 5. e) nerespectarea obligaţiei de realizare şi amplasare a panourilor de înştiinţare în termen de 60 de zile de la data primirii raportului de expertizã tehnicã;
 6. f) nerespectarea prevederilor privind inventarierea clãdirilor prevãzute la art. 2 alin. (2) şi notificarea în scris a proprietarilor/asociaţiilor de proprietari a obligaţiilor ce le revin privind expertizarea/proiectarea lucrãrilor de consolidare;
 7. g) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (1) lit. a) şi b) privind contractarea proiectãrii/execuţiei lucrãrilor de consolidare în termen de 2 ani de la notificarea încadrãrii în clasa I de risc seismic a clãdirii, respectiv de la data finalizãrii proiectului de consolidare.

(2) Sãvârşirea contravenţiilor prevãzute la alin. (1) se sancţioneazã astfel:

 1. a) nerespectarea prevederilor lit. a), cu amendã de la 1.000 lei la 2.000 lei;
 2. b) nerespectarea prevederilor lit. b), cu amendã de la 1.000 lei la 2.000 lei;
 3. c) nerespectarea prevederilor lit. c), cu amendã de la 1.500 lei la 3.000 lei;
 4. d) nerespectarea prevederilor lit. d), cu amendã de la 500 lei la 1.000 lei;
 5. e) nerespectarea prevederilor lit. e), cu amendã de la 5.000 lei la 7.000 lei;
 6. f) nerespectarea prevederilor lit. f), cu amendã de la 7.000 lei la 10.000 lei;
 7. g) nerespectarea prevederilor lit. g), cu amendã de la 10.000 lei la 15.000 lei.

(3) Contravenţiile se aplicã proprietarilor, administratorilor sau autoritãţilor administraţiei publice locale, dupã caz.

(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de cãtre organele cu atribuţii de control ale primãriilor municipiilor, oraşelor şi comunelor, respectiv ale Primãriei Municipiului Bucureşti, în cazul proprietarilor sau administratorilor, şi de cãtre prefect, în cazul autoritãţilor administraţiei publice locale.

OUG nr. 20 din 1994 a fost modificată și completată recent prin Legea nr. 282/2015, astfel:

 • Se introduce o nouă literă la art 24, alin. (1), cu următorul cuprins: „h) nerespectarea prevederilor art. 2 alin. (61) de către proprietarii construcțiilor/spațiilor din aceste construcții, persoane fizice sau juridice, asociațiile de proprietari, respectiv de către persoanele fizice sau juridice care au în administrare construcții/spații din aceste construcții”
 • Se introduce o nouă sancțiune la articolul 24: „nerespectarea prevederilor lit. h), cu amendă de la 50.000 lei la 70.000 lei, împreună cu măsura interzicerii emiterii autorizațiilor de funcționare pentru spațiul în cauză de către autoritatea administrației publice locale competente.”

Așadar, excesul de zel în punerea în aplicare a acestei legi a dus la formularea odioasă a somației, cerând „încetarea activității în 24 de ore”, deși legea interzice „emiterea autorizațiilor de funcționarea pentru spațiul în cauză”. Contravenția se aplică în urma parcurgerii mai multor etape atât de către autoritățile statului, cât și de către proprietarii, persoanele fizice și juridice care desfășoară alte activități în aceste spații.

Sub protecția anonimatului, antreprenorul mi-a dezvăluit realitățile cu care se confruntă. Acesta mi-a relatat din discuțiile sale cu autoritățile justificarea lor. Citez din sursa mea: „trebuie să-și protejeze angajații din Poliția Locală și de Control a Capitalei” și mi-a pus la dispoziție somația primită, disperat că nu a reușit să își găsească o nouă chirie în 24 de ore:

12341556_918196661592212_7674742936415194576_n