Andreea Paul: Numărul companiilor de asigurare RCA s-a înjumătățit în ultimii 7 ani, iar prima medie a polițelor RCA s-a dublat

1 martie 2016   |  2 comentarii

Peste 5 milioane de şoferi sunt direct afectaţi de disfuncţionalităţile pieţei de asigurări RCA, de creşterea galopantă a preţurilor la poliţele RCA în acest an, de întârzierile în despăgubirile daunelor sau chiar despăgubiri nerezonabile, iar marile companii româneşti de pe piaţa de asigurări dispar. Cer reprezentanților EximAsig, Ministerului de Finanțe Publice și ASF să urgenteze procedurile pentru intrarea EximAsig pe piața RCA.

Competiția mai redusă aduce prețuri galopante. Piața RCA din România devine una oligopolistă, conform datelor publicate în ultimul Raport de investigație privind sectorul asigurărilor auto din România, realizat de Consiliul Concurenței. În anul 2015, existau pe piață doar 9 societăți autorizate să practice asigurări de răspundere civilă. Având în vedere situația Carpatica putem concluziona că, în prezent, se mai află doar 8 societăți. Practic, numărul acestora s-a înjumătățit față de anul 2008. Cu cât numărul acestora se reduce, cu atât tendința de a vinde asigurări mai scumpe crește.

Astfel, prima medie a crescut de la 292 de lei, în anul 2008, la 657 de lei în anul 2015, conform estimărilor medii ale ASF, dar prima tehnică RCA, adică tariful individual practicat de societățile de asigurare, a crescut pentru vehiculele transport persoane chiar și cu până la 256%, în doar 6 luni (ianuarie 2016 comparativ cu iunie 2015), conform Raportului publicat recent de Consiliul Concurenței. De asemenea, prima tehnică a crescut cu până la 183% în cazul vehiculelor de transport marfă și cu până la 143% pentru vehiculele folosite în regim taxi. Cea mai mică creștere s-a realizat în cazul persoanelor fizice. Pentru aceeași perioadă, prima tehnică RCA în cazul persoanelor fizice a crescut cu până la 35%, conform aceluiași Raport.

Toate aceste realități au fost puse pe masa decidenților în dezbaterea „Soluții de echilibrare și consolidare a sistemului asigurărilor obligatorii RCA” pe care am organizat-o în data de 25 februarie, la Palatul Parlamentului. Transportatorii au de ales între apelul la credite bancare sau, și mai grav, să renunțe la banii destinați echipării vehiculelor și garantării siguranței în trafic pentru a rezista pe piață. O mai slabă echipare a vehiculelor duce evident la creșterea riscului de accidente. Gradul de utilizare al anvelopelor, spre exemplu, determină timpul de reacție și frânare al vehiculului. În doar 6 luni, asigurările au crescut cu exact atât cât costă 4 anvelope noi pentru un autovehicul de 7,5t – asta înseamnă sporirea pericolelor, susține Augustin Hagiu, președintele Federației Operatorilor Români de Transport.

Aceste creșteri ale prețurilor la polițele RCA nu au justificare logică. Dimpotrivă, în anul 2015, numărul de accidente rutiere produse de autovehiculele destinate transportului de mărfuri sau persoane a fost de 221 din totalul de 9379 de accidente produse, conform afirmațiilor făcute de către Președintele COTAR în timpul dezbaterii mai sus amintite. În plus, frecvența daunei a scăzut de la 11% în 2010, la 6,7% în anul 2015, conform aceleași surse.

Surprinzător este că deși avem o creștere cu aproape 10 procente în numărul de polițe RCA încheiate în anul 2014 comparativ cu 2011, creșterea ponderii în PIB a asigurărilor generale a fost de doar 0,5%, conform unor calcule proprii realizate folosind datele publicate de Consiliul Concurenței. Mai mult, nivelul ponderii primei brute subscrise în PIB a scăzut în anul 2014 la 0,68%, față de 0,71% în anul 2011.

Piața a cerut urgentarea procedurilor ASF prin care societățile autorizate care vând asigurări pentru răspundere civilă să publice grila elementelor luate în calcul la stabilirea prețurilor practicate.

Este foarte important să creştem competiţia pe piaţa RCA, benefică pentru consumator prin presiunea pusă pe preţuri, prin extinderea activităţii Exim Asig pe piaţa asigurărilor de tip RCA și prin relaxarea condiţiilor şi a barierelor administrative la intrarea pe piaţa RCA, în scopul atragerii mai multor asiguratori pe acest segment. Este la fel de important ca în noul proiect de lege transmis Parlamentului de către ASF să aplicăm principiul proporţionalităţii dintre valoarea daunalităţii şi creşterea  primei RCA, să simplificăm procedurile de transfer a clasei de bonus în cazul achiziţionării unui vehicul nou, să permitem achiziția pe perioade flexibile a poliţelor RCA, să creştem gradul de cuprindere în asigurare și să emitem poliţele RCA în funcţie de istoricul şoferului, prin individualizarea cu acurateţe mai mare a riscurilor. Dacă daunalitatea a crescut în ultimul an cu 50%, atunci poliţa RCA să nu crească cu 300%, aşa cum se întâmplă în prezent. O altă soluție necesară ține de creşterea calităţii serviciilor şi responsabilizarea clientului în alegerea asiguratorului RCA prin modificarea întregului sistem de despăgubire RCA. Asta înseamnă introducerea decontării directe, măsură acceptată și prevăzută deja în proiectul de lege elaborat în grupul de lucru al ASF, adică posibilitatea ca o dauna să fie plătită de către asiguratorul părţii păgubite, urmând ca societatea respectivă să îşi recupereze contravaloarea despăgubirii de la asiguratorul părţii vinovate. Nu în ultimul rând, cred că se impune diminuarea cheltuielilor de intermediere a poliţelor RCA prin separarea brokerilor de asiguratori.