Care este capitalul agricol al României?

15 aprilie 2016

Am generat recent o dezbatere în jurul nevoii României de a-și evalua avuția națională, neactualizată revoltător din anul 1990 încoace. La întrebarea parlamentară pe care am adresat-o în data de 16 martie tuturor instituțiilor centrale cheie, cu privire la bogăția naţională a României, am primit multe răspunsuri goale. Nu este și situația Ministerului Agriculturii. Îi mulţumesc domnului ministru Achim Irimescu și echipei sale pentru că ne-a pus la dispoziţie informaţii tehnice consistente, structurate, ultimele oficiale disponibile, privind capitalul agricol al României. Contextul este cu atât mai interesant cu cât potențialul nostru agricol stă neputincios față în față cu deficitul comercial al României cu produse agro-alimentare.

Care este capitalul agricol actual și de ce importăm alimente mai mult decât exportăm?

Am să vă sintetizez in 17 puncte cheie datele statistice detaliate care mi-au fost puse la dispoziţie de către Ministerul Agriculturii:

1. Fondul funciar arabil al României a scăzut uşor de la 9,404 milioane de hectare în anul 2010, la 9,395 milioane de hectare în anul 2014. Suprafaţa de teren arabil reprezintă 64% din totalul suprafeţei agricole naţionale.

2. Suprafaţa păşunilor s-a diminuat uşor de la 3,288 milioane de hectare în anul 2010, la 3,272 milioane hectare în anul 2014. Păşunile reprezintă 22% din totalul suprafeţei agricole.

3. Suprafaţa fâneţelor a crescut cu 27 de mii de hectare în anul 2014 ajungând la 1,556 milioane de hectare, faţă de 1,529 milioane de hectare de fânețe în anul 2010. Fâneţele reprezintă aproape 11% din suprafaţa agricolă totală.

4. Suprafaţa viilor şi pepinierelor viticole a scăzut cu 4 mii de hectare în anul 2014, la 209 mii de hectare, faţă de 213 mii de hectare în anul 2010. Viile şi pepinierele viticole ocupă 1,4% din suprafaţa agricolă totală.

5. Suprafaţa livezilor şi pepinierelor pomicole s-a diminuat în anul 2014 la 196 de mii de hectare, cu 2 mii de hectare mai puţin faţă de anul 2010. Suprafaţa livezilor şi pepinierelor pomicole ocupă tot 1,4% din suprafaţa agricolă totală.

6. România a pierdut în ultimii 5 ani (2010-2014) 24 de mii de hectare de păduri şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră, conform ultimelor date furnizate de Ministerul Agriculturii.

7. Suprafaţa totală cultivată cu principalele culturi a crescut cu 427 de mii de hectare, de la 7,807 milioane de hectare în anul 2010, la 8,234 milioane de hectare în anul 2014.

8. Efectivul de animale a scăzut de la 98,542 milioane de capete în anul 2010, la 93,978 milioane de capete în anul 2014, din care:

 •  2,06 milioane de bovine,
 • 5,03 milioane de porcine,
 • 9,51 milioane de ovine,
 •  1,42 milioane de caprine,
 •  523 de mii de cabaline şi
 • 75,43 milioane de păsări – aproximativ 4 păsări pe cap de locuitor în România.

9. Numărul familiilor de albine a crescut de la 1,275 milioane în anul 2010, la 1,350 milioane în anul 2014.

10. Producţia agricolă animală a crescut uşor, de la 1,305 mii tone greutate în viu în anul 2010, la 1,316 mii tone greutate în viu, în anul 2014, din care:

 • bovine – 184 de mii de tone,
 • porcine-535 de mii de tone,
 • ovine şi caprine – 108 mii de tone,
 • păsări 488 de mii de tone.

11. Numărul tractoarelor şi maşinilor agricole principale din agricultură a crescut cu aproape 13 mii de unități, de la 180.433 în anul 2010 la 193.120 în anul 2014.

12. Suprafaţa amenajată pentru irigaţii a scăzut în perioada 2000-2014, cu 86,2 mii de hectare. Suprafaţa efectiv irigată (cu cel puţin o udare) a crescut de la 85 de mii de hectare în anul 2000, la 180,9 mii de hectare în anul 2014, ridicol ca pondere din fondul funciar arabil care ar trebui irigat.

13. Numărul exploataţiilor agricole totale a scăzut cu aproape 230 de mii în anul 2013, faţă de 3,859 milioane înregistrate în anul 2010.

14. Suprafaţa agricolă utilizată a scăzut cu peste 250 de mii de hectare din anul 2010 până în anul 2013.

15. În anul 2010 suprafaţa medie agricolă utilizată de o exploataţie agricolă a fost de 3,45 de hectare în anul 2010, iar în anul 2013 a fost 3,6 hectare, așadar o foarte timidă scădere a fragmentării suprafeţei agricole utilizate.

16. Producţia ramurii agricole a crescut de la 64,45 miliarde lei în anul 2010, la 74,52 miliarde lei în anul 2014, cu puțin peste 10 miliarde lei mai mult. Din totalul producţiei ramurii agricole 66% reprezintă producţia vegetală, 33% reprezintă producţia animală şi doar 1% reprezintă serviciile agricole, în anul 2014.

17. Producţia principalelor produse agricole pe locuitor a avut în general tendințe pozitive, cu excepția producției de fructe:

 •  producţia de cereale pentru boabe a crescut de la 825,5 kg/locuitor în anul 2010, la 1108,6 kg/locuitor în anul 2014;
 •  producţia de floarea soarelui a crescut de la 62,4 kg/locuitor în anul 2010, la 100 kg/locuitor în anul 2014;
 • producţia de sfeclă de zahăr a crescut de la 41,4 kg/locuitor în anul 2010, la 70,2 kg/locuitor în anul 2014;
 • producţia de cartofi a crescut de la 162,2 kg/locuitor în anul 2010, la 176,8 kg/locuitor în anul 2014;
 • producţia de legume a crescut sensibil de la 190,8 kg/locuitor în anul 2010, la 191 kg/locuitor în anul 2014;
 • producţia de fructe a scăzut de la 70,1 kg/locuitor în anul 2010, la 65,4 kg/locuitor în anul 2014;
 • producţia de carne a crescut de la 64,5 kg/locuitor în anul 2010, la 66,1 kg/locuitor în anul 2014;
 • producţia de lapte a crescut de la 242,7 litri/locuitor în anul 2010, la 253,8 litri/locuitor în anul 2014;
 • producţia de lână a crescut de la 1 kg/locuitor în anul 2010, la 1,1 kg/locuitor în anul 2014;

– producţia de ouă a crescut de la 306 buc./locuitor în anul 2010, la 333 buc./locuitor în anul 2014.

Alte detalii găsiți aici: http://www.cdep.ro/pls/parlam/interpelari.detalii?idi=45286&idl=1