Care este nivelul indemnizaţiilor pentru creşterea copilului în statele europene?

30 martie 2016

Natalitatea este pentru fiecare stat o problemă importantă. La fel este și pentru PNL. Decizia de a avea un copil e pentru orice familie foarte importantă, deopotrivă. Indemnizaţiile mamelor pentru creşterea copiilor reprezintă suportul din partea statului, oferit în cuantumuri și pentru perioade diferite în statele europene, cu excepția a 5 țări care nu oferă această facilitate. România a obținut astăzi o performanță în acest domeniu, eliminând plafonul de 3.400 de lei stabilit în cazul indemnizaţiei pentru creșterea copilului. Astfel,  cuantumul indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului va fi de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni, indiferent de nivelul acestora.

Austria: Indemnizaţiile sunt sub formă de alocaţii pentru creşterea copilului. Presupun un sistem de finanțare necontributiv pentru toţi cetăţenii şi contibutiv pentru cei care sunt angajați, iar perioada de acordare este de maxim 2 ani şi respectiv între 6 luni şi 3 ani. În Austria există cinci opţiuni pentru a beneficia de alocaţie: €14,53 pe zi până la vârsta de 30 -36 luni; €20,80 pe zi până la vârsta de 20 -24 luni; €26.60 pe zi până la vârsta de 15 -18 luni; €33 pe zi până la vârsta de 12-14 luni; opţiunea bazată pe venituri până la vârsta de 12 -14 luni.
Belgia: Indemnizaţia pentru creşterea copilului este reprezentată de un sistem de asigurare, finanţat de contribuţii. Se acordă fiecărui părinte care lucrează în sectorul public sau privat care își întrerupe activitatea pentru a avea grijă de copil, pe o perioadă de 4 luni pentru persoanele care întrerup total activitatea sau 8 luni pentru persoanele care lucrează cu jumătate de normă. Cuantumurile sunt de 771,33 euro/lună pentru întreruperea totală a activităţii, 654,17 euro/lună pentru întrerupere parțială a activității pentru persoanele începând cu vârsta de 50 de ani; 385,66 euro/lună pentru întrerupere parțială a activității pentru persoanele până la vârsta de 50 de ani.
Bulgaria: Indemnizaţiile pentru creşterea copilului reprezintă un sistem contributiv de acordare a prestaţiilor în cuantumuri fixe. Aceste prestaţii se acordă pe un an sau doi şi reprezintă o sumă de 374 euro/lună.
Croaţia: Indemnizaţia parentală face parte dintr-un sistem obligatoriu de asigurare parentală. Această indemnizaţie este acordată pe o perioadă de 6 luni sau 30 luni. Suma este de 651,35 euro/lună pentru 6 luni, iar pentru perioada de 30 luni şi în cazul sarcinilor multiple este de 219.60 euro/lună.
Cehia: Alocaţia parentală este acordată printr-un sistem universal, finanţat din taxe pe o perioadă de 10 luni sau după caz de până la 4 ani. Suma maximă la care se poate ajunge este de 8.012 euro în aproximativ 4 ani.
Danemarca: Această ţară oferă alocaţii pentru îngrijirea copiilor dintr-un sistem finanţat din taxe. Această alocaţie este acordată părinţilor care au copii cu vârsta cuprinsă între 6 luni şi până la vârsta şcolară obligatorie. Alocația nu poate depăși 85% din costurile nete de administrare pentru un copil plasat la un serviciu de îngrijire de zi.
Estonia: Indemnizaţiile se acordă ca şi prestaţii parentale finanţate universal pe o perioadă de 1 an, 3 ani, sau 8 ani. Acestea reprezintă 100% din venitul de referință pe perioada de 435 zile, minim: €320şi maxim: €2.378,25.
Finlanda: Alocaţia pentru îngrijirea copilului se acordă pe o perioadă de 10 luni până la 6 ani. În Finlanda există patru tipuri de alocaţii: Alocația pentru îngrijirea copilului la domiciliu; Alocația pentru îngrijirea copilului în sistem privat; Alocația pentru îngrijirea copilului, parțială; Alocația pentru îngrijirea copilului, flexibilă.
Franţa: Prestaţiile pentru copii sunt finanţate printr-un sistem contributiv de indemnizaţii acordate în baza unei activități anterioare. Se alocă pentru o perioadă de 6 luni până la 3 ani şi pot ajunge la suma de 638.34 euro/lună.
Germania: Alocaţia parentală şi alocaţia pentru îngrijirea copilului sunt finanţate din taxe şi se acordă pe o perioadă de minim 2 luni sau maxim 12 luni. Alocaţia parentală depinde de venitul pe care fiecare părinte l-a avut înainte de naşterea copilul şi înlocuieşte acest venit.
Letonia: Alocaţia pentru creşterea copilului şi indemnizaţia parentală sunt finanţate din taxe şi reprezintă sume de 42,69 euro/lună până la 171 euro/lună.
Lituania: Indemnizaţia de maternitate/paternitate se acordă pe o perioadă de 2-3 ani şi este finanţată printr-un sistem de asigurare obligatoriu. Cuantumul depinde de durata de acordare aleasă de persoana asigurată.
Italia: Concediu parental facultativ şi alocaţia pentru îngrijirea copiilor ce sunt finanţate printr-un sistem contibutiv şi prin vouchere în cazul alocaţiilor, vouchere ce pot ajunge la 300 euro/lună acordat pentru 6 luni.
Luxemburg: Prestaţie pentru creşterea copilului finanţată din taxe şi acordată pe o perioadă de 2 ani. Suma acordată este de 485,01 euro/lună.
Olanda: Alocaţia pentru îngrijirea copilului este susţinută de către stat, părinţi şi angajatori şi reprezintă un cuantum maxim de 6.25 euro/oră.
Polonia: Prestaţia socială supliment la alocaţia familială este finanţată din taxe şi pe o perioadă de 2 ani. Suma acordată este de 96 euro/lună.
Portugalia: Indemnizaţie parentală extinsă şi face parte din categoria prestaţiilor de maternitate/paternitate.
Slovacia: Alocaţia parentală este finanţată printr-un sistem universal şi se acordă pe o perioadă de 3 ani cu un cuantum de 203,20 euro/lună.
Slovenia: Indemnizatia pentru îngrijirea copilului se acordă pe o perioadă de 1 an şi o lună, iar beneficiarii trebuie să fie acoperiți de asigurarea pentru protecția parentală înainte de prima zi a concediului. Indemnizaţia pentru îngrijirea copilului se ridică la 90% din baza din care contribuțiile de protecție parentală au fost calculate în 12 luni consecutive, prin luarea în considerare a unei luni anterioare  depunerii primei cereri de concediu pentru creșterea copilului (100% când baza nu depășește €763.06), plăți pe perioada a 260 zile calendaristice de concediu pentru îngrijirea copilului.  Plata indemnizației pentru îngrijirea copilului nu poate fi mai mare decât de două ori salariul mediu lunar și nu poate fi mai mică decât 55% din salariul minim. Slovenia oferă și reducerea plăților la taxele de grădiniță. Nivelul plății realizate de părinți se bazează pe situația financiară a acestora luând în considerare venitul mediu lunar. Părinții plătesc între 0% şi cel mult 77%. Municipalitatea acoperă diferența dintre această plată și prețul întreg.
Spania: Concediul pentru creşterea copilului este finanţat printr-o prestaţie în natură, de tip contributiv.
Suedia: Alocaţia pentru îngrijirea copilului este acordată de municipalităţi, pe o perioadă de 1-3 ani şi poate ajunge la 326 euro/lună.
Ungaria oferă:
– alocaţia pentru îngrijirea copilului la domiciliu: cuantumul lunar este egal cu pensia minimă pentru limită de vârstă HUF 28,500 (€92), indiferent de numărul de copii din familie. În cazul sarcinilor multiple cuantumul este multiplicat în funcție de numărul de copii (dublat, în cazul gemenilor, triplat în cazul tripleților etc.);
– suport pentru îngrijirea copilului: cuantumul lunar este egal cu pensia minimă pentru limită de vârstă indiferent de numărul copiilor;
– taxa de îngrijire a copilului, finanţată din taxe şi din sistemul de asigurare socială: 70% din veniturile medii zilnice brute din anul anterior. Maximum 70% din dublul salariului minim, i.e. HUF 142,100 (€460). pentru studenți și masteranzi, 70% din salariul minim, i.e. HUF 101,500 (€329) , 70% din salariul minim garantat, i.e. HUF 118,000 (€382).

Cele cinci ţări care nu acordă indemnizaţie pentru creşterea copiilor sunt: Malta, Irlanda, Grecia, Cirpu şi Marea Britanie.

Sursa datelor: MISSOC (Sistemul Informatic Mutual din Domeniul Protecției Sociale), sistem coordonat de Comisia Europeană, iulie 2014.