Rolul politicilor publice în atragerea investițiilor străine directe

2014   |   Economică

1178-popovici-calin-17x24

Lucrarea de față evidențiază impactul politicilor publice din perspectiva faptului că influența statului în economie este majoră în crearea unui cadru atractiv pentru investițiile străine directe, prin capacitatea acestuia de a trasa direcțiile de creștere economică și de a stabili cadrul instituțional și legal în care acționează agenții economici.

Condițiile economice țin, într-o anumită măsură, de conjunctura internațională, iar percepția asupra riscului este specifică fiecărui investitor în parte. În schimb, politicile publice se află sub controlul imediat al guvernelor din țara gazdă și, prin urmare, pot fi implementate rapid ca mijloace pentru atragerea ISD.

Lucrarea a fost coordonată de Oana Cristina Popovici căreia îi mulțumesc pentru invitația de a contribui, alături de Adrian Calin, cu câte un capitol. În capitolul 4 am abordat tema: „Impactul crizei statului de drept asupra investitorilor străini. Studiu de caz: Criza politică din iulie 2012 în România”.