Cele 10 priorități ale lui Junker pentru Europa

4 august 2014   |  39 comentarii

Un nou început pentru Europa: agenda lui Jean-Claude Juncker pentru crearea de locuri de muncă, creștere, corectitudine și schimbare democratică. În ultimii ani, Europa a suferit cea mai mare criză economică de la cel de-al doilea Război Mondial. A fost necesară implementarea de măsuri drastice la nivelul statelor membre, dar și la nivelul Uniunii Europene pentru a nu pune în pericol situația economică precară a Europei. Situația a fost ținută sub control, asta însemnând stabilitatea piețelor interne și a monedei euro.

Totuși, criza și-a lăsat amprenta. Peste 6 milioane de oameni și-au pierdut locul de muncă, rata șomajului în rândul tinerilor este la un nivel foarte scăzut, multe țări europene nu au reușit să reajungă la o creștere economică sustenabilă iar încrederea oamenilor în proiectul european este foarte scăzut.

Măsurile care au fost luate în timpul crizei economice au fost comparate cu repararea unui avion care este în picaj și care este pe cale să fie reparat. Au fost făcute și greșeli, dar este de datoria noastră să restabilim încrederea oamenilor în Uniunea Europeană și să ne pregătim pentru provocările pe care le avem acum în fața noastră. După ce ani de zile, Uniunea Europeană, s-a confruntat cu rezolvarea problemelor economice, acum este pusă în situația în care trebuie să facă față, nu foarte bine pregătită,  la noi provocări. Printre acestea putem să amintim ținerea pasului cu era digitală, cursa pentru inovare, deficiența resurselor naturale, impactul schimbărilor climatice, îmbătrânirea populației sau durerea și sărăcia de la granițele Europei.

Prioritățile pentru noul ciclu electoral început în anul 2014:

Datoria mea este de a restabili podurile (canalele de legătură) între statele membre ale Uniunii Europene, de a reda încrederea cetățenilor europeni. Concentrarea pe politici care să rezolve problemele cu care ne confruntăm atât la nivel social cât și economic.

După confruntările care au avut loc în urma bătăliei politice pentru președinția comisiei europene, începe o nouă etapă care în același timp reprezintă și un nou început pentru Uniunea Europeană. Trebuie ca toate partidele politice să colaboreze, pentru a reprezenta cât mai bine interesele cetățenilor Uniunii Europene. Vreau să colaborez cu Dumneavoastră cu toții ca să dăm naștere unei conștințe europene.

După discuțiile cu partidele politice europene am ajuns la o agendă comună, care se concentrează pe crearea de locuri de muncă, creștere economică, corectitudine și schimbare democratică. Acestea sunt ariile tematice unde Uniunea Europeană poate să facă o adevărată diferență.

Agenda pe care Jean-Claude Juncker o propune este concentrată pe 10 puncte tematice forte. Restul ariilor care trebuie acoperite țin de necesitățile fiecărui stat membru în parte. Acesta își dorește o Uniune Europeană care este mai mare și mai ambițioasă la chestiunile mari, și mai mică și mai modestă la lucrurile mai mici.

Cele 10 politici care se află pe agendă sunt:

1.     Un nou impuls pentru locuri de muncă, creștere și investiții

Europa trebuie să devină mai competitivă și să stimuleze investițiile pentru a crea noi locuri de muncă. În primele 3 luni de la începerea mandatului vrea să prezinte și în contextul strategiei Europa 2020 un pachet pentru crearea de noi locuri de muncă, pentru creșterea și încurajarea investițiilor.

Nu cred că se poate construi o creștere sustenabilă pe munți de datorii. Aceasta este lecția pe care criza economică ne-a învățat. Companiile sunt cele care creează locurile de muncă și nu guvernele sau instituțiile europene. Cred că putem folosi mai bine banii europeni și Banca Europeană pentru investiții. Banii publici trebuie folosiți pentru a stimula investițiile private. Avem nevoie de investiții inteligente, mai multă concentrare, mai puține reglementări când vine vorba despre utilizarea banilor publici. Aceste măsuri ne permit să mobilizăm 300 mld. euro în plus în economia publică și privată, adică în economia reală în următorii 3 ani.

Concentrarea acestor investiții trebuie să fie în primul rând în infrastructură, adică internet și energie dar și rețele de transport în centrele industriale puternice; educare, cercetare și inovare dar și energie regenerabilă și eficiență energetică. Încurajarea tinerilor în găsirea unui loc de muncă prin scheme de ajutor special gândite pentru tineri a căror sferă de influență trebuie mărită.

Folosirea bugetelor naționale pentru o creștere economică stabilă. Trebuie să se folosească pactul pentru creștere economică și stabilitate, așa cum a fost gândit. Locurile de muncă și creșterea economică se vor întoarce în Europa doar dacă se va crea un climat care să fie favorabil pentru crearea de noi locuri de muncă și a investițiilor. Întreprinderile mici și mijlocii sunt coloana vertebrală a unei economii, care creează peste 85% din locurile de muncă noi, iar acestea trebuie eliberate de reglementările greoaie.

2. O piață digitală unică care este conectată

Trebuie să ne folosim mult mai bine de oportunitățile pe care tehnologia le poate oferi și care sunt lipsite de limite. Reglementările trebuie aplicate atât la nivel european cât și la nivel național. Dacă reușim să implementăm aceste facilități, cetățenii europeni vor putea folosi telefoanele mobile fără a mai ține cont de limitele teritoriale. Prin crearea unei singure piețe digitale care este conectată se pot genera câștiguri de până la 250 mld. euro în decursul următorului mandat al comisiei. De asemenea se vor crea noi locuri de muncă pentru cei tineri și o societate care este mai mult axată pe cunoaștere. Trebuie creată o legislație europeană comună pentru asigurarea securității datelor.

3. O uniune rezistentă pe problematici energetice cu o mentalitate orientată spre viitor și o politică a schimbării

Schimbările geopolitice recente ne-au adus aminte că Europa este mult prea dependentă de importurile de carburant și de gaze naturale. Este necesară crearea unei noi uniuni energetice europene care să concentreze resursele, să unească infrastructurile și puterile pentru a putea negocia ca o forță comună cu țările terțe. Trebuie diversificate sursele de energie și să se reducă dependența energetică a unor țări care sunt mari consumatori.

Dacă prețul energiei din est devine prea scump fie din motive economice, fie din motive politice, Europa trebuie să fie capabilă să schimbe foarte rapid către alte surse energetice. Vreau ca Uniunea Energetică Europeană să devină numărul I mondial ca aport din energii regenerabile. Eficiența energetică trebuie sporită dincolo de limitele impuse de strategia 2020, în mod special în ceea ce privește clădirile eficiente energetice. Vreau ca Uniunea Europeană să conducă lupta împotriva încălzirii globale. Aceasta este o datorie pe care o avem față de viitoarele generații.

4. O piață internă mai adâncă și mai corectă cu o bază industrială mai fermă

Piața internă a Uniunii Europene este cea mai bună în condițiile actualei globalizări. Vreau ca următoarea comisie să exploateze la maximum această oportunitate și să oferim posibilitatea companiilor europene de a fi competitive la nivel internațional. Aceste politici trebuie să se aplice și sectorului agricol. Trebuie mărit aportul pe care industria îl are la nivel european la 20% din PIB până în anul 2020 de la un procentaj de sub 16% cât este considerat în prezent. Europa trebuie să își păstreze rolul de lider global în sectoarele cu valoare adăugată mare precum cea a automobilelor, aeronauticii, ingineriei, în industria chimică sau cea farmaceutică.

O prioritate care trebuie continuată este repararea problemelor din sectorul bancar și creșterea investițiilor private. Susțin o supraveghere mai strică a băncilor printr-un mecanism unic de supraveghere la nivel european. Libera circulație a forței de muncă în spațiul european. Libera mișcare trebuie văzută mai degrabă ca o oportunitate economică și nu ca o amenințare. În Uniunea noastră, aceeași muncă, la același loc de muncă trebuie să fie remunerată egal.

Avem nevoie de mai multă corectitudine în piețele interne. Trebuie să mărim eforturile pentru a combate evaziunea și frauda fiscală. Măsurile împotriva spălării de bani trebuie promulgate cât mai repede.

5. O uniune mai adâncă și mai corectă din punct de vedere economic și monetar

Pe parcursul următorilor 5 ani vreau să continui reforma uniunii economice și monetare pentru păstrarea stabilității monedei unice. Criza economică a fost doar pusă pe pauză. Trebuie consolidată economia în această perioadă. Vreau să lansez inițiative legislative și non-legislative pentru a adânci Uniunea noastră monetară și economică în decursul primului an de mandat. Reformele care vor fi propuse pe viitor nu trebuie să treacă doar printr-o evaluare a sustenabilității din punct de vedere fiscal, ci și prin una a cărei sustenabilitate să fie dovedită și din punct de vedere social. Efectele sociale ale reformelor trebuie discutate în public, iar lupta împotriva sărăciei trebuie să fie o prioritate.

6. Un acord rezonabil și echilibrat în ceea ce privește comerțul liber cu Statele Unite ale Americii

Beneficiile trebuie să fie reciproce și transparente. Este anacronic ca în secolul 21 să se mai impună taxe pentru liberul schimb între Statele Unite ale Americii și Europa. Acestea trebuie îndepărtate în cel mai scurt timp posibil. De asemenea se poate reglementa și acceptarea certificărilor de standardizare diferite și să ne îndreptăm spre o standardizare transatlantică. Ca și președinte al Comisiei eu nu voi sacrifica siguranța, sănătatea, protecția socială și a datelor sau diversitatea culturală a Europei în favoarea liberului schimb. Voi insista asupra transparenței Parlamentului European pentru cetățeni, de așa natură, încât aceștia împreună cu Parlamentul să aibă ultimul cuvânt în concluzionarea raportului.

7. O zonă  a dreptății și a drepturilor fundamentale bazate pe încredere mutuală

Uniunea Europeană este mai mult decât o piață unică foarte mare, este și o uniune a valorilor care sunt împărțite și evidențiate prin tratate și prin drepturi fundamentale.Vreau să dau comisiei responsabilități specifice pentru a privilegia drepturile fundamentale și aplicarea legii. Discriminarea nu își are locul în uniunea noastră europeană, fie că este vorba de una care ține de naționalitate, sex, rasă sau etnie, religie sau credință, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală sau oameni care aparțin de o minoritate.

Protejarea datelor este un drept fundamental, mai ales acum în era digitală. Reglementările nu trebuie să se refere doar la spațiul european, ele trebuie să includă și în relațiile noastre externe.

Combaterea crimelor și terorismul care trece de granițele teritoriale este o responsabilitate a Uniunii Europene. Trebuie descifrată crima organizată precum traficul de oameni, furturile sau atacurile cibernetice.

Cooperarea juridică este importantă deoarece tot mai mulți oameni călătoresc, studiază muncesc, se căsătoresc și au copii în afara granițelor naționale. Trebuie așadar create punți între sistemele juridice naționale. Oamenii și companiile trebuie să aibă mult mai ușor acces la drepturile pe care le au pe tot teritoriul Uniunii Europene.

8. O nouă politică a migrației

Evenimentele recente din Marea Mediterană arată că Europa trebuie să gestioneze mai bine problema migrației în toate aspectele ei. Aceasta este mai întâi de toate o problemă umanitară. Trebuie să conlucrăm strâns împreună pentru a asigura un spirit de solidaritate. Pentru a realiza acestea, trebuie realizată o politică de azil comună. Vreau să promovez o politică europeană comună pentru migrarea legală. Asemenea politici ne pot ajuta pentru eventualele arii în care Uniunea Europeană mai are anumite neajunsuri. Trebuie desemnat un comisar pe asemenea politici care să coopereze cu statele membre, dar și cu țările care prezinte cel mai mare risc în acest domeniu. Trebuie securizate granițele Uniunii Europene. Asemenea politici se pot implementa doar dacă se poate controla și afluxul de cetățeni care intră în spațiul european în mod ilegal. Traficul de persoane trebuie incriminat mai mult, iar pentru aceasta trebuie create legi mai stricte la nivelul Uniunii Europene.

9. Un actor global mai puternic

Avem nevoie de o Europa mai puternică când vine vorba de politicile externe. Criza din Ucraina și situația tensionată din Orientul Mijlociu demonstrează cât de important este ca Europa să fie unită pe plan extern.  Europa este prima când vine vorba de „soft power”, dar și cele mai bune puteri pașnice nu pot rezista fără anumite capacități de apărare. 80% din investițiile pentru apărare sunt cheltuielile la nivel național în cadrul Uniunii Europene. Cooperarea pentru procurarea echipamentelor militare este sloganul zilei, și asta nu doar din motive fiscale. Când vine vorba despre mărirea spațiului, recunosc că a fost o foarte mare realizare. Totuși, consider că Uniunea și cetățenii trebuie să digere cele 13 state membre care au aderat în ultimii 10 ani. Uniunea Europeană trebuie să ia o pauză pentru a consolida ceea ce a fost creat între cele 28 de state membre. Sub președinția mea, negocierile care au început, vor fi continuate, și în mod special țările balcanice vor trebui să păstreze o perspectivă europeană, dar nu va avea loc nicio extindere în următorii 5 ani. Cu țări din vecinătatea estică, precum Moldova sau Ucraina trebuie să întărim cooperarea, asocierea și parteneriatul pentru a întări și mai mult legăturile noastre economice și politice.

10. O uniune a schimbărilor democratice

Vreau să am un dialog politic cu Parlamentul European, nu unul tehnocratic. Sunt determinat să îmbunătățesc transparența când vine vorba despre contactul cu părțile interesate și cu cei care fac lobby. Cetățenii trebuie să știe cu cine se întâlnesc comisarii și membrii echipei acestora în procesul legislativ.

Vreau să revizuiesc legislația care se aplică pentru autorizarea organismelor modificate genetic. Nu este corect pentru comisie să fie obligată să autorizeze ca acestea să fie importate și procesate, cu toate că o majoritate covârșitoare a statelor membre este împotrivă.

Consider că agenda politicilor Uniunii Europene trebuie să se contureze într-un parteneriat strâns între Comisia Europeană și Parlamentul European, în colaborare cu statele membre. Prioritizarea politică pentru o Uniune mai bună și mai concentrată se poate realiza doar dacă se face în parteneriat între instituțiile Uniunii și statele membre, în concordanță cu metodologia comunitară. Ca în orice familie vor exista tensiuni, dar așa cum am făcut și în campania electorală, voi asculta toate statele membre pentru a putea găsi soluții. Egalitatea de gen în alegerea membrilor comisiei nu este un lux, ci este o necesitate atunci când statele membre vor trimite propunerile lor.

„De data aceasta este diferit” a fost motto-ul alegerilor actuale. Haideți să facem această promisiune o realitate. Împreună putem să schimbăm și să reînnoim Europa.

Sursa: http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/docs/pg_en.pdf