Cer transparentizarea execuției bugetului local lună de lună și a contractului cu firma organizatoare a zilelor orașului Negrești Oaș

5 august 2014   |  55 comentarii

Consider că oșenii au dreptul să cunoască modul în care sunt cheltuiți banii publici ai primăriei. În acest sens, vă solicit respectuos:

1. Să publicați pe site-ul primăriei orașului Negrești Oaș execuția bugetară lună de lună.

Din păcate, în prezent, informații vitale pentru oșeni și pentru administrația locală nu sunt publice nici pentru anul trecut, nici pentru anul în curs.  

2. Să transparentizați contractul cu firma organizatoare a Festivalului Patrimoniului Țării Oașului “Zestrea Orașului“.

Vă rog să precizați toate cheltuielile efectuate de către primărie pentru organizarea acestui eveniment, precum și defalcarea lor pe activitățile care se vor realiza în cadrul festivalului.

Această solicitare vine în baza Legii 544/2001, cu completările și modificările ulterioare, în care este specificat la Capitolul 1, Art. 1: „Accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice, în conformitate cu Constituția României și cu documentele internaționale ratificate de Parlamentul României”. În acord cu Legea 544/2001, vă rog să publicați pe pagina de internet a primăriei contractul împreună cu anexele, semnat cu firma organizatoare a evenimentului. Merităm să știm și trebuie să știm unde se duc banii noștri. Asta înseamnă democrație, cetățenie și civism activ. Oșenii nu sunt masă de manevră politică.

3. Unde sunt deciziile administrației publice locale supuse dezbaterii publice timp de 30 de zile?

Oșenii, sătmărenii în general,  trebuie să știe că pot participa activ la luarea deciziilor administrative și la elaborarea actelor normative locale. Potrivit Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, un act normativ trebuie lăsat spre consultare publică timp de 30 de zile. Din păcate, în prezent, deciziile Consilului Local din Negrești Oaș nu sunt supuse procedurii de consultare publică.

Toți cetățenii trebuie să știe că primarii, consilierii locali, consilierii județeni, reprezentanții intituțiilor finanțate din bani publici au obligația de a răspunde solicitărilor în cel mult 10 zile, iar dacă redactarea sa necesită mai mult, solicitantul va fi informat asupra acestui aspect. Chiar și în ultima situație, răspunsul administrației publice locale nu poate fi livrat mai târziu de 30 de zile de la depunerea solicitării.  Românii trebuie să știe că și refuzul comunicării unor informații se motivează și se comunică solicitantului în termen de 5 zile. Aceste obligații legale ale funcționarilor publici sunt stipulate în Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Aștept să puneți în aplicare legea transparenței informațiilor publice, să onorați solicitarea noastră de a publica pe site-ul instituției informațiile solicitate mai sus și răspunsul dumneavoastră în scris pentru problemele ridicate.