Cine are capacitate de muncă trebuie să-și rezolve problemele proprii, nu să ramână prizonierul asistenței statului

22 iunie 2013   |  15 comentarii

Impreuna cu grupul parlamentar al PDL am depus două proiecte de legi noi cu facilități fiscale pentru crearea de locuri de muncă și pentru stimularea antreprenoriatului social. USL a eșuat în a construi o economie pentru oameni. Ocuparea a scăzut, iar șomajul a crescut. Investițiile străine au scăzut. Prețurile au explodat. Asistența pe care și-o permite acum statul român este o cuctă sub presiune. PDL propune soluții reale, pe termen lung, atât pentru cei apți de muncă, cât și pentru categoriile defavorizate de cetățeni.

Cum putem crește numărul persoanelor active, producătoare de avuție, în timp ce numărul celor întreținuți scade? PDL vine cu o inițiativă legislativă prin care propune o serie de mecanisme de sprijinire și dezvoltare a întreprinderilor sociale:

  • Scutirea pe o perioadă de un an de la plata impozitului pe profit/venit pentru companiile care angajează persoane aparţinând grupurilor sociale vulnerabile;
  • Scutirea pe o perioadă de un an de la plata impozitului pe profit/venit pentru companiile care reinvestesc cel puțin 75% din profitul obţinut în activităţi de restructurare și/sau achiziţie de echipamente tehnologice necesare dezvoltării activităţii economice;
  • Consultanţă și consiliere gratuită la constituirea  şi/sau  dezvoltarea afacerii și pentru accesarea  de finanţări  în  domenii  relevante  pentru economia socială.

Economia socială reprezintă un sector intermediar între stat şi piaţa privată. Ea răspunde nevoilor sociale ale populaţiei. Principiul său de funcționare: identifică nevoile sociale și  răspunde prompt, eficient și transparent printr-o mai bună redistribuire a resurselor sociale. Vorbim despre o redistribuție activă, prin implicare și creștere a gradului de incluziune socială.

Proiectul economiei sociale se alătură inițiativei legislative pentru reducerea cotei unice la 12%, diminuarea poverii fiscale pe muncă cu 5 puncte procentuale și creșterea salariului minim pe economie la 1.000 lei. Sprijinirea concomitentă a mediului de afaceri și a cetățeanului simplu prin crearea de noi locuri de muncă, asigurarea bunăstării individuale, stimularea consumului și reducerea evaziunii fiscale sunt prioritățile zero ale unei Românii ce crește cu viteza melcului (sub 2%).

Prin cele două inițiative ne propunem să creştem calitativ şi cantitativ gradul de ocupare. PDL sprijinp munca și libera inițiativă. Susţinem dezvoltarea spiritului antreprenorial. Contribuim  la  reducerea  discriminării  şi  a  percepţiilor  negative  privind  anumite  grupuri vulnerabile. Nu ne mai putem dezvolta rapid pe umerii a doar 3,5 milioane de angajați în mediul privat.

Proiectul de lege integral privind stimularea creării de locuri de muncă prin relaxare fiscală poate fi găsit aici, iar cel privind economia socială poate fi găsit aici.