CoNaCo: artere de transport europene, securitate energetică și dezvoltare durabilă pentru o Românie competitivă în anul 2020

14 decembrie 2011

În cadrul ultimei ședințe CoNaCo, pe agenda dezbaterilor s-a aflat creșterea competitivității economiei românești în domeniile infrastructurii de transport, al energiei și mediului.

Artere de transport europene pentru o economie competitivă în anul 2020

Specialiștii au reiterat nevoia stringentă de extindere a rețelei de infrastructură rutieră, de dezvoltare și modernizare a infrastructurii feroviare, aeroportuare și navale pentru a atinge standardele europene. Astfel vom putea beneficia de servicii de transport moderne, diversificate și eficiente într-un punct nodal de transport european.

Conectarea infrastructurii românești la rețelele europene de transport creează noi oportunități pentru o dezvoltare economică echilibrată și armonioasă, între centru și regiunile periferice. Coridoarele pan-europene de transport reprezintă reale artere hrănitoare ale pieței unice europene. Participarea României la coridoarele IV, VII și IX va conduce la creșterea fluxurilor internaționale de mărfuri și a integrării economice în Uniunea Europeană.

Localizarea geostrategică ne conferă potențialul de a deveni centrul de re-export al Europei și un important liant Est-Vest și Nord-Sud, întrucât noile caravane comerciale vor trece prin țara noastră. Depinde de noi să capitalizăm acest avantaj strategic.

Securitate energetică și dezvoltare durabilă pentru o economie competitivă în anul 2020

Dezbaterile pe marginea securității energetice a României au suscitat cele mai aprinse discuții.

S-a reclamat cu tărie îmbunătățirea guvernanței companiilor energetice de stat prin aplicarea principiilor OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică). Liberalizarea pieței energetice, dezvoltarea capacității de depozitare a energiei, îmbunătățirea eficienței energetice și stimularea inovației în domeniul energiilor verzi reprezintă patru direcții cheie de acțiune pentru creșterea competitivității sectorului energetic din România.

Trăim într-o lume mult prea interconectată pentru a ignora parteneriatele cu statele din regiune. Participarea României la proiectele de interconectare Arad-Szeged, Azerbaijan-Georgia-România Interconnector (AGRI) sau Nabucco reflectă viziunea strategică de diversificare a surselor de energie și de creștere a independenței energetice.

Viitorul este al energiilor verzi, iar România nu poate face abstracție de la tendințele mondiale. Obiectivele pe care ni le-am asumat în Planul Național de Reformă vizează creșterea ponderii energiei din surse regenerabile în consumul final brut la 24%, creșterea eficienței energetice cu 19% și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% până în anul 2020.

Provocările actuale ne determină să acționăm cu responsabilitate în exploatarea resurselor naturale și să propunem mecanisme alternative de finanțare a energiilor regenerabile, de pildă prin direcționarea câștigurilor obținute din exploatarea resurselor convenționale către investiții în sectorul energiilor verzi și inovatoare.

România are potențialul de a deveni un important producător și furnizor regional de energii regenerabile la orizontul anului 2020.

Vineri, 16 decembrie 2011, membrii CoNaCo se reunesc pentru a dezbate problematica agriculturii, turismului şi a politicii de coeziune, ca teme direct intercorelate cu obiectivul creșterii competitivității economiei românești.

Toți cei care doresc să ni se alăture în acest demers de definire a interesului strategic al României competitive în anul 2020  sunt invitați să ne scrie pe forumul de dezbatere publică www.conaco.ro, deschis până la 31 decembrie 2011.

Vă invităm să construim inteligent competitivitatea economiei românești! Fără o fundamentare solidă a competitivității nu vom putea vorbi despre creșterea veniturilor și a standardului de viață al românilor!

Despre CoNaCo

CoNaCo este un organism de dezbatere specializată – think tank guvernamental – bazat pe un parteneriat public – privat – academic, înființat cu scopul definirii interesului strategic al României până în anul 2020.

Consiliul reunește 88 de membri reprezentativi din mediul academic, privat şi public, cu scopul elaborării „Strategiei Naţionale de Competitivitate a României 2020” până la sfârşitul acestui an.

CoNaCo este condus de doi co-președinți, dna Andreea Paul (Vass), din partea mediului public, iniţiatoarea acestui proiect, şi dna Irina Schrotter, ca reprezentantă a mediului privat.