CoNaCo: Creativitate aplicată pentru produse globale cu identitate națională

9 decembrie 2011   |  7 comentarii

Creativitatea a fost cuvântul cheie al reuniunii CoNaCo de astăzi, 8 decembrie 2011. Membrii s-au reunit pentru a dezbate două teme importante pentru o Românie competitivă în anul 2020: industria și inovarea.

Creativitatea poate cataliza potențialul industrial al României

Specialiștii au formulat o viziune ambițioasă privind creșterea competitivității industriei românești până în anul 2020: „Creativitate aplicată pentru produse globale cu identitate națională”. Industriile creative au fost identificate ca una din axele majore de dezvoltare a României în acest deceniu. Am asistat la propuneri îndrăznețe, dar și la dezbateri aprinse care nu ocolesc defel ideile inovatoare.

Una dintre propuneri a vizat realizarea unui campus de creativitate „Heart of Europe’s creativity” în București, având ca finalitate o expoziție europeană în anul 2018.

O economie creativă are nevoie de un cadru legislativ care să susțină patentarea, brevetarea produselor și serviciilor și protejarea proprietății intelectuale.

România este deja un actor în era economică creativă. Depinde de noi să consolidăm acest rol la nivel european și internațional. S-au conturat patru direcții strategice de dezvoltare a industriilor creative: energie, agricultură, educație, inovare și cercetare aplicată.

Putem să recuperăm decalajul de inovare al României față de media actuală a Uniunii Europene până în anul 2020?

Suntem parte integrantă a strategiei Uniunii Europene Inovatoare 2020. Specializarea inteligentă este calea spre care se îndreaptă statele competitive. România nu poate să facă notă discordantă. Ne-am angajat în Planul Național de Reformă să investim 2% din Produsul Intern Brut în cercetare – dezvoltare până în anul 2020. Efortul va trebui partajat în mod egal între mediul public și cel privat. Provocările vor fi mari, mai ales în zona privată.

Este clar că avem mult de recuperat în eficiența valorificării rezultatelor cercetării. Reprezentanții mediului de afaceri au pledat, evident, cu efervescență, pentru cercetarea aplicată și pentru crearea unui liant puternic de comunicare între cerințele mediului de afaceri și oferta de cercetare aplicată a universităților. Realizarea unei baze de date cu lucrările științifice dezvoltate din fonduri publice, accesibilă mediului privat, este o soluție pe termen scurt pe care România o poate implementa pentru ameliorarea decalajului informațional și de interese.

Din propunerile înaintate reținem aici doar patru: promovarea instrumentelor de finanțare centrate pe excelență, diversificarea modalităților de finanțare, cum este de pildă cazul „voucherelor” pentru inovare, participarea la proiectele de cercetare – dezvoltare ale Uniunii Europene și asimilarea rapidă a tehnologiilor inovative.

Implicarea României în proiectul Extreme Light Infrastructureși în programele europene aflate sub egida CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire), FAIR (Facility for Anti-proton and Ion Research), JTI (Joint Technology Initiatives) denotă deschiderea către cercetare – dezvoltare – inovare la scară globală.

Mâine, 9 decembrie 2011, membrii CoNaCo se reunesc pentru a dezbate infrastructura de transport, energia și mediul, ca teme direct intercorelate cu obiectivul creșterii competitivității economiei românești.

Toți cei care doresc să ni se alăture în acest demers de definire a interesului strategic al României competitive în anul 2020  sunt invitați să ne scrie pe forumul de dezbatere publicăwww.conaco.ro, deschis până la 31 decembrie 2011.

Vă invităm să construim inteligent competitivitatea economiei românești! Fără o fundamentare solidă a competitivității nu vom putea vorbi despre creșterea veniturilor și a standardului de viață al românilor!

Despre CoNaCo

CoNaCo este un organism de dezbatere specializată – think tank guvernamental – bazat pe un parteneriat public – privat – academic, înființat cu scopul definirii interesului strategic al României până în anul 2020.

Consiliul reunește 87 de membri reprezentativi din mediul academic, privat şi public, cu scopul elaborării „Strategiei Naţionale de Competitivitate a României 2020” până la sfârşitul acestui an.

CoNaCo este condus de doi co-președinți, dna Andreea Paul (Vass), din partea mediului public, iniţiatoarea acestui proiect, şi dna Irina Schrotter, ca reprezentantă a mediului privat.