Controversatul proiect de fuziune dintre Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu” și Liceul Ortodox „Nicolae Steinhardt”

24 noiembrie 2015   |  1 comentariu

Am transmis, astăzi, Ministerului Educației o interpelare parlamentară cu privire la controversatul proiect de fuziune dintre Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu” și Liceul Ortodox „Nicolae Steinhardt”, în urma sesizării făcute de către părinți și cadrele didactice la cabinetul meu parlamentar.

Vă redau integral interpelarea parlamentară și anexa sa:

Către: Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice
În atenția: Domnului ministru Curaj Adrian
Din partea: Doamnei deputat Paul Andreea Maria
Tema : Încercarea abuzivă de comasare a Școlii Gimnaziale Constantin Brâncoveanu cu Liceul Ortodox Nicolae Steinhardt din Satu Mare

Domnule ministru,

Supun atenției dumneavoastră problema gravă care mi-a fost semnalată de către părinții copiilor care învață la Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu”, în Satu Mare.

Domnul director al Liceului Ortodox „Nicolae Steinhardt”, din Satu Mare, a înaintat către Consiliul Local al Municipiului Satu Mare și către primarul Dorel Coica, o cerere, pe care o trimit anexată, prin care dorește să realizeze o fuziune cu Școala Gimnazială Constantin Brâncoveanu, fără consultarea și împotriva voinței celor vizați. Cererea nu are niciun argument solid, invocând exclusiv relațiile dintre biserică și autoritățile locale, deși Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, în vigoare de la 13 ianuarie 2015, prevede la articolul 4 că:

„Unităţile de învăţământ se organizează şi funcţionează independent de orice ingerinţe politice sau religioase.”

În România, comasarea sau dizolvarea unor unități școlare este posibilă, conform articolului 19 din Legea Educației 1/2011, în cazul în care nu se îndeplinește numărul minim de elevi. Însă, acesta nu este cazul Școlii Gimnaziale Constantin Brâncoveanu din Satu Mare, care în ultimii doi ani și-a crescut cu peste 150 numărul de elevi. În plus, această școală este recomandată de performanță și nu există niciun motiv real pentru comasare, conform celor declarate de către petenți.

Având în vedere cele expuse vă rog să ne comunicați poziția dumneavoastră față de această problemă și să ne răspundeți la următoarele întrebări:
1. Care este motivația reală pentru această fuziune?
2. S-au respectat procedurile legale?
3. Au fost consultate cadrele didactice, elevii și părinții, comunitatea locală reprezentativă cu privire la acest obiectiv?
4. Care sunt implicațiile acestei fuziuni asupra procesului educativ al celor direct vizați și asupra comunității locale?

Aștept răspunsul dumneavoastră în scris, punctual pentru fiecare din problemele ridicate.

Andreea Paul,
Deputat de Țara Oașului