Costurile economice ale violenței de gen se ridică la peste 10 miliarde de euro în România, peste 6% din PIB

21 septembrie 2016

Europa nu mai tolerează violența de gen. Nu se rezumă doar la sancțiuni legislative. Institutul European pentru Egalitate de Gen a estimat în ultimul său raport costurile economice generate în UE la peste 258 de miliarde de euro. Dintre acestea 10,3 miliarde de euro reprezintă costurile violenței de gen din România.

Metodologia pe baza căreia s-au făcut aceste estimări ia în considerare trei mari categorii de cheltuieli:

  • Cheltuielile datorate pierderii productivității muncii care acoperă zilele de absență sau zilele în care victima se află în incapacitatea de a realiza activități normale, precum și banii pierduți de angajat, respectiv de angajator;
  • Cheltuielile cu sănătatea, cu justiția, cheltuielile sociale și alte cheltuieli implicate în această categorie;
  • Cheltuielile ce țin de impactul emoțional și psihologic.

În clasamentul european realizat de către Institutul European pentru Egalitate de Gen, România se află pe locul 7 cu cele mai mari cheltuieli cauzate de discriminare și violența de gen (vezi Tabelul nr. 1). Din cele 10,3 miliarde de euro costuri estimate în România aproape jumătate sunt cauzate de violența domestică împotriva femeilor, iar restul reprezintă costuri ale violenței de gen și discriminării în spațiul public. Practic, cheltuielile cu violența de gen reprezintă peste 6,4% din PIB în România, în timp ce la nivelul UE se ridică la 1,7% din PIB.

La începutul acestui an, am depus o interpelare parlamentară referitoare la victimele violenţei domestice în România la care am primit răspunsul aici. 2 elemente cheie reținem din acest răspuns:

  • Statul român a alocat în ultimul deceniu peste 15 milioane de lei pentru combaterea violenţei domestice, din bugetul de stat, din fonduri nerambursabile, respectiv din alte programe de finanţare europeană sau ale Băncii Mondiale. O sumă absolut ridicolă, echivalentul a circa 3,5 milioane euro, comparativ cu daunele celor 5 miliarde de euro, costuri estimate ale violenței domestice în România.
  • Numărul victimelor violenței domestice raportate oficial de către Ministerul Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a cunoscut o ușoară diminuare în ultimii 2 ani – ceea ce reprezintă o inversare a tendinței de creștere cu peste 50% în perioada 2006-2013 a numărului victimelor violenței domestice raportate oficial.

Nu este pentru prima dată când o spun (detalii aici), România poate obține un plus de 11% la PIB până în anul 2025 prin diminuarea dezechilibrelor de gen în societate la nivelul celor mai bune practici europene. Asta înseamnă încă 30 de miliarde de euro la PIB până în anul 2025. Estimările mele au luat în calcul prognozele PIB în condițiile standard de creștere economică, la care am aplicat metodologia pe care o propune compania McKinsey în raportul dedicat acestui subiect în septembrie 2015. Potențialul de creștere economică suplimentară de 30 de miliarde de euro echivalează cu decența umană, cu omenia, dar și cu un plus de 1.500 de euro la PIB pe locuitor în România anului 2025, ce poate fi obținut printr-o politică echilibrată de gen în economie, în politică și în societate, la cele mai ridicate standarde europene.

Tabel nr. 1. Costurile estimate ale violenței de gen și ale violenței domestice în statele membre UE

Nr. Crt Stat Costul violenței domestice împotriva femeilor

(mld. €)

Costul violenței domestice

(mld. €)

Costul violenței de gen împotriva femeilor

(mld. €)

Costul violenței de gen

(mld. €)

UE – 28

109,1

122,2 225,8

258,7

1 Germania 17,4 19,4 35,9 41,2
2 Franța 14,1 15,8 29,2 33,5
3 Marea Britanie 13,7 15,4 28,4 32,5
4 Italia 12,8 14,4 26,5 30,4
5 Spania 10,1 11,3 20,9 24,0
6 Polonia 8,3 9,3 17,2 19,7
7 România 4,3 4,8 8,99 10,3
8 Olanda 3,6 4,05 7,5 8,6
9 Grecia 2,4 2,69 4,97 5,7
10 Belgia 2,3 2,68 4,96 5,68
11 Portugalia 2,28 2,55 4,71 5,4
12 Cehia 2,27 2,54 4,7 5,3
13 Ungaria 2,1 2,4 4,4 5,09
14 Suedia 2,05 2,3 4,2 4,9
15 Austria 1,8 2,03 3,7 4,3
16 Bulgaria 1,6 1,7 3,3 3,7
17 Danemarca 1,2 1,35 2,5 2,8
18 Slovacia 1,1 1,3 2,4 2,77
19 Finlanda 1,17 1,3 2,4 2,76
20 Irlanda 0,99 1,1 2,05 2,3
21 Croația 0,92 1,03 1,9 2,2
22 Lituania 0,65 0,7 1,3 1,5
23 Slovenia 0,45 0,5 0,9 1,05
24 Letonia 0,44 0,49 0,9 1,04
25 Estonia 0,29 0,3 0,6 0,68
26 Cipru 0,18 0,2 0,38 0,4
27 Luxemburg 0,11 0,12 0,23 0,27
28 Malta 0,09 0,1 0,18 0,21

Sursa: Raportul Institutului European pentru Egalitate de Gen,

http://eige.europa.eu/sites/default/files/documents/MH0414745EN2.pdf