În judeţul Satu Mare sunt peste 84 de mii de beneficiari de asistenţă socială în prima jumătate a anului 2016, cu peste 1670 de persoane mai puțin decât în anul 2015

7 octombrie 2016

În judeţul Satu Mare s-au înregistrat peste 86 de mii de beneficiari a opt programe de asistenţă socială, în anul 2015. Sumele plătite către aceștia au depăşit 121 milioane lei. E vorba de: alocaţia de stat pentru copii, alocaţia pentru susţinerea familiei, alocaţia de plasament, indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, stimulent de inserţie, indemnizaţii şi sprijin lunar, venitul minim garantat şi ajutoare pentru încălzirea locuinţei.

În prima jumătate a anului 2016, numărul beneficiarilor a scăzut la 84.612 persoane, cu două procente sau peste 1670 de beneficiari mai puţini decât în anul 2015. Astfel, în judeţul Satu Mare, în anul 2016 au beneficiat de:

– alocaţia de stat pentru copii – 64.677 persoane;

– ajutoare pentru încălzirea locuinţei – 7.087 persoane;

– venitul minim garantat – 4.487 persoane;

– alocaţia pentru susţinerea familiei – 4.344 persoane;

– indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor – 2.460 persoane;

– alocaţia de plasament – 964 persoane;

– stimulent de inserţie – 471 persoane;

– indemnizaţii şi sprijin lunar – 122 persoane.

Valoarea totală alocată prin aceste forme de asistenţă socială a fost semnificativ mai mare, de peste 71 milioane lei în primul semestru al anului 2016, potrivit răspunsului Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor vârstnice la o întrebare parlamentară adresată în luna august 2016. Din această sumă, cea mai mare pondere este deţinută de alocaţia de stat pentru copii – 53% şi indemnizaţia de creştere a copilului – 18%.

Spre comparaţie cu anul 2015, a crescut numărul beneficiarilor sătmăreni a venitului minim garantat, cu peste 130 de persoane, în anul 2016. (Vezi Tabelul 1)

Numărul beneficiarilor alocaţiei de stat pentru copii a scăzut cu 871 de persoane în anul 2016, faţă de anul precedent. Cauza principală este scăderea drastică a natalităţii în județul Satu Mare. Rata natalității s-a înjumătățit față de anul 1990 când era de 15,1‰. Natalitatea a scăzut la 8,3‰ în anul 2015, comparativ cu 9,1‰ în anul 2014, înregistrând cel mai mic nivel din ultimii 25 de ani.

La nivelul judeţului Satu Mare numărul copiilor născuţi-vii s-a înjumătăţit în anul 2015, faţă de anul 1990.  Concret, de la 6.342 de copii născuţi-vii înregistraţi în anul 1990, numărul acestora a scăzut la 3.254 în anul 2015.

sm1