INACO propune crearea Centrului de Studii Comparative pentru Competitivitate

30 martie 2017

La întâlnirea de astăzi a INACO cu ministrul pentru mediul de afaceri Alexandru Petrescu am discutat despre prioritățile aflate în dezbatere publică legate de legea prevenției, programul Femeia manager și Start-up Nation, dar am ridicat la fileul ministerului și o propunere nouă, de creare a Centrului de Studii Comparative pentru Competitivitate, esențială pentru fundamentarea deciziilor publice dedicate mediului de afaceri. Am decis împreună ca mâine să avem o discuție tehnică la orele 11.00 la OSIM pe marginea propunerilor noastre de diminuare a costurilor și a procedurilor necesare brevetării invențiilor românești.

image

Iată argumentele noastre pentru crearea Centrului de Studii Comparative pentru Competitivitate

Competitivitatea începe cu comparația cu cei mai performanți. Apoi, în cunoștință de cauză, se adaugă performanța proprie, pentru a fi competitiv. În România avem în domeniul economic nenumărate inițiative legislative, norme, aplicări de diferite măsuri, care se blochează sau nu își produc efectele benefice pentru că nu s-a făcut comparația cu sistemele legislative, normative etc. ale celor mai performante țări. Diferitele inițiative nu funcționează, provocând efecte negative mediului de afaceri, economiei, nivelului de trai.
Trăim într-o economie mondială care are o uriașă dinamică și inovare a reglementărilor și soluțiilor de eficientizare. România nu mai are timp de improvizații sau experimente – este strict necesară cunoașterea celor mai eficiente și performante exemple de măsuri economice de pe plan mondial, analizarea lor și adaptarea celor mai bune la situația de fapt de la noi.

Propunem înființarea Centrului de Studii Comparative pentru Competitivitate, un organism neguvernamental, care, în colaborare cu INACO, Academia Română, Academia de Studii Economice și alte instituții cu expertiză economică referențială, să constituie o structură de specialiști din diferite domenii economice ca angajați și colaboratori care să se ocupe de:
– culegerea tuturor informațiilor necesare din legislația / sistemul fiscal / normele / reglementările / măsurile economice etc. din țările performante economic.
– analizarea lor comparativă, alegerea exemplelor de excelență
– adaptarea acestora la legislația și economia României
– propunerea în consecință de soluții de creștere a competitivității mediului de afaceri românesc către Guvern / Parlament / societatea civilă

Activitatea Centrului de Studii Comparative pentru Competitivitate va avea ca prioritate expertiza economică apolitică de specialitate la nivel de excelență pentru îmbunătățirea mediului de afaceri din România prin analiza comparativă a exemplelor de legi / norme / măsuri economice etc. din țările performante economic şi adaptarea acestora la situația din țara noastră. Ca urmare a acestei activități, Centrul va face continuu dar și la cererea instituțiilor interesate propuneri de măsuri / legi / norme / reglementări / măsurilor fiscale etc. pentru creșterea competitivității mediului de afaceri românesc.

Proiectele Centrului vor fi
– studii de amploare, pentru găsirea de soluții pentru situații complexe precum, spre exemplu, “Creșterea eficienței interacțiunii dintre instituții și mediul de afaceri din România”
– proiecte punctuale, precum “Eficientizarea activității Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci”
– propuneri legislative, normative etc. precum “Propunere legislativă pentru reglementarea lobby-ul economic în România”

Înființarea Centrul de Studii Comparative pentru Competitivitate, ca instituție neguvernamentală, cu experți economici la nivel de excelență național și nu ca instituție de stat, poate oferi garanția
– expertizei economice nepolitizate la nivel de excelență
– eficienței reale a activității
– implementării eficiente a măsurilor propuse.

image