INACO propune introducerea a trei noi câmpuri de informații esențiale în REVISAL – Registrul general de evidență al salariaților – necesare pentru economia mileniului al 3-lea

7 mai 2017

7 mai 2017

În atenția Primului Ministru al României,
În atenția Ministrului Educației,
În atenția Ministrului Muncii,
În atenția Consilierului Prezidențial pentru probleme economice,
În atenția Inspectoratului Muncii,

INACO propune introducerea a trei noi câmpuri de informații esențiale în REVISAL – Registrul general de evidență al salariaților – necesare pentru economia mileniului al 3-lea

INACO – Inițiativa pentru Competitivitate propune adăugarea a trei noi câmpuri de date în Registrul general de evidență al salariaților – REVISAL:
1. Ultima instituție de învățământ absolvită de către salariat
2. Anul absolvirii acesteia
3. Evidențierea istoricului de angajare al salariatului de la momentul introducerii sistemului REVISAL / așa cum era vizibilă în tradiționala carte de muncă.

Considerăm că primele două date sunt absolut necesare pentru formarea unei viziuni cât mai complete asupra capacităților salariaților din România și a gradului de corelare a școlii românești cu piața muncii, asupra competitivității lor profesionale în postul pe care îl ocupă. Cel de-al treilea punct facilitează angajatorul în evaluarea istoricului salariatului său.

INACO vă solicită să evaluați propunerile noastre și să ne răspundeți în scris cu privire la voința și capacitatea dumneavoastră instituțională de a le aplica, respectiv termenele plauzibile în care pot fi introduse. Totodată, vă semnalez că site-ul Inspectoratului Muncii nu include nicio adresă de mail a directorului său, nici al cabinetului, și cred că această informație de interes public se impune transparentizată. Așa se explică adresa de mail utilizată pentru această corespondenă a ITM București, alături de cabinetele miniștrilor muncii, educației etc.

Să revenim la argumentele de fond ale propunerilor INACO:

În economia privată, nu există CV de angajare care să nu înceapă cu aceste date. De ce nu ar conține registurul REVISAL aceste informații?

Ele sunt esențiale în evaluarea statistică – cel puțin – a competențelor acumulate în școală și competitivității forței de muncă naționale.
Doar având o imagine de ansamblu conturată pe baza unor date cât mai complet descriptive a naturii peisajului uman economic se pot face propuneri întemeiate de politici economice.
Doar prin adăugarea acestor informații, investitorii pot lua hotărâri strategice când doresc să desfășoare o activitate economică, în cunoștință de cauză a realității formării profesionale a forței de muncă din România.
Doar având o imagine clară a eficienței programelor proprii de învățământ derivată din analiza generală a includerii în câmpul muncii a absolvenților, instituțiile de învățământ, Ministerul Educației pot să-și structureze viitoarele proiecte curriculare în învățământ. Prin introducerea acestor noi date în REVISAL se poate evalua necesitatea păstrării, creării sau desființării unor departamente de studii din învățământ și se pot lua măsuri pentru stimularea pregătirii de specialitate pentru diferitele meserii ale lumii de mâine, care acum nu au o bază potențială de formare în România.

Astfel, instituțiile statului – cele care propun bugetele, cele care fac propuneri de strategii naționale, învățământul, etc. dar și mediul de afaceri – interesat de o analiză generală fidelă a realității economice au nevoie clară de introducerea acestor date suplimentare în REVISAL.

Este nevoie doar de o mică modificare a programului de culegere a datelor – apariția a două câmpuri suplimentare în formularul de înregistrare – și de o puțin mai proaspătă viziune asupra statisticii din România, adaptată noului mileniu și dinamicii economiei naționale și internaționale.

Vă stăm la dispoziție pentru detalii suplimentare.

Vă mulțumim și așteptăm analizele și răspunsurile dumneavoastră.

image