INTERPELARE adresata Premierului Ponta: Mai multă transparență a cheltuielilor publice, mai puțină corupție, un spor de creștere economică

17 aprilie 2013   |  7 comentarii

I N T E R P E L A R E adresată: Domnului Prim-Ministru Victor Ponta

Tema: Mai multă transparență a cheltuielilor publice, mai puțină corupție, un spor de creștere economică

Domnule Prim-Ministru,

Ca urmare a interpelării „Mai multă transparență a cheltuielilor publice, mai puțină corupție, un spor de creștere economică” adresată dumneavoastră și înregistrată la data de 12 februarie 2013 cu numărul 24B, am primit, la data de 18 martie 2013, din partea șefului Cancelariei Primului-Ministru, Vlad Ştefan Stoica,un răspuns gol de conținutcare nu a surprins deloc aspectele aduse la cunoștință.

După 2 luni și 5 zile problema semnalată nu a fost încă rezolvată: majoritatea ministerelor sunt în continuarelipsite de transparență în ceea ce privește cheltuielile publice. Astfel, pentru Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Economiei nu există niciun fel de date în privința veniturilor salariale lunare ale angajaților. La Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Culturii și Ministerul Tineretului și Sportului datele publicate sunt foarte vechi, din perioada februarie-aprilie 2012. 

În ceea ce privește achizițiile publice, nu există date actualizate sau acestea sunt foarte greu de găsit la majoritatea ministerelor, excepție făcând doar Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Educației Naționale și Ministerul Sănătății. În cazul Ministerului Afacerilor Externe, a Ministerului Finanțelor Publice și a Ministerului Transportului datele nu sunt actualizate la zi.

De asemenea, lipsesc detaliile despre plățile efectuate la zi în cazul Ministerului Fondurilor Europene, Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Educației Naționale, Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice și Ministerului Transporturilor. Datele nu sunt actualizate la zi la Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Culturii, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Economiei și Ministerul Tineretului și Sportului.

Obiectivele de investiții pentru anul 2013 lipsesc cu desăvârșire de pe site-urile instituțiilor publice, cu 3excepțiiMinisterul Fondurilor Europene, Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Justiției.

Vă reamintesc că Guvernele PDL – Boc și Mihai Răzvan Ungureanu – au transparentizat investițiile publice realizate în perioada 2009 – 2011 și pe cele aflate în derulare, punându-le la dispoziția cetățenilor pe site-ul Guvernului. Demersul, din păcate, nu a mai fost continuat. Totodată, la începutul anului 2012 a fost aprobată Strategia Națională Anticorupție 2012-2015 cu măsuri concrete pentru transparentizarea cheltuielilor publice (MO din 27 martie 2012).

De asemenea, vă reamintesc că beneficiile economice totale directe și indirecte ale transparentizării informațiilor publice și ale utilizării acestora la nivelul întregii economii ar putea genera o creștere economică de până la 1% conform studiului OECD realizat în cele 27 de state europene: „Review of recent studies on Public Sector Information re-use and related market developments”, de Graham Vickery, 2011.Lipsa de transparență a cheltuielilor publice permite propagarea corupției, stimularea risipei și alocarea ineficientă a fondurilor. Transparența este o cale sigură de eficientizare a administrației publice.Pentru a susține cele menționate anterior, anexez situația, pe ministere, a încălcării dispozițiilor legale privind transparența cheltuielilor publice, actualizată la data de 17 aprilie 2013. 

Ținând cont că răspunsul venit din partea cancelariei dumneavoastră nu a luat în calcul nici una dinîntrebările adresate în prima interpelare, mă simt nevoită să le reiau:

1. Veți sesiza faptele – arătate prin prezenta – instituțiilor competente să cerceteze și să sancționeze această încălcare a Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare și a Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare? Dacă da, când? Dacă nu, de ce?

2. Când a avut loc ultima evaluare semestrială, conform Măsurilor 1.2.2., 1.2.3, 1.2.4 și 1.2.5 aferenteObiectivului specific 1.2. Creșterea transparenței instituționale prin sporirea gradului de disponibilitate a datelor publice deschise (open data) puse la dispoziție de către autoritățile publicedin cadrul Planului Național de Acțiune pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2012-2015? Care sunt concluziile acestei evaluări semestriale?

3. Având în vedere că, în acest moment, unul din angajamentele României în ceea ce privește combaterea corupției este crearea portalului E-guvernare, precizați vă rog care sunt termenele de publicare online a cheltuielilor publice pe acest portal și dacă aceste termene au fost respectate în ultimele 6 luni?

4. Intenționați să reintrați în legalitate și, dacă da, ce măsuri intenționați să dispuneți față de încălcările semnalate ale legii și datele limită pe care le considerați pentru remedierea opacității din sistemul public și pentru transparentizarea cheltuielilor publice? 

Vă rog, domnule Prim-ministru, să-mi transmiteți răspunsul dumneavoastră în scris.


Andreea PAUL,

Deputat de Țara Oașului, Satu Mare

 

Anexa 1: Transparentizarea cheltuielilor publice la nivelul fiecărui minister

Sursa: Site-urile ministerelor, 17 aprilie 2013