Interpelare parlamentară adresată MFP

12 ianuarie 2016   |  1 comentariu

Pentru: Ministerul Finanțelor Publice

În atenția: Doamnei ministru Anca Dana Dragu 

Din partea:  Doamnei deputat Andreea Maria Paul

Tema: Reînnoirea netransparentă a mandatului membrilor Consiliului de Administrație al EXIMBANK S.A în luna octombrie 2015, cu un an înaintea expirării mandatului actual

Stimată doamnă ministru,

În urma răspunsului primit la întrebarea parlamentară nr. 8494A privind „Reînnoirea netransparentă a mandatului membrilor Consiliului de Administrație al EXIMBANK S.A în luna octombrie 2015, cu un an înaintea expirării mandatului actual”, din data de 12 noiembrie 2015, semnat de către domnul Secretar de Stat Attila Gyorgy și transmis în data de 16 decembrie 2015,  revenim în atenția dvs. cu următoarele precizări:

1)      Reprezentanții statului în Adunarea Generală a Acționarilor EximBank SA, prin mandatul lor concretizat în Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1319/08.10.2015, nu au respectat prevederile Legii nr. 96/2000.

 Legea privind organizarea și funcționarea Băncii de Export Import a României EXIMBANK S.A., prevede:

Art.3 al(2) “EXIMBANK – S.A. îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prezenta lege, cu prevederile legislaţiei bancare, ale legislaţiei referitoare la societăţile comerciale din domeniul asigurărilor şi reasigurărilor, precum şi cu statutul propriu.”

Art.6 al(2) “În cazul descompletării consiliului de administraţie, completarea locurilor vacante se face pe funcţia respectivă şi numai până la expirarea mandatului celor înlocuiţi, cu respectarea prevederilor prezentei legi.”

De asemenea, simultan cu imperativitatea alinierii la noile prevederi legale aplicabile, cuprinse în Legea 29/2015, există obligația respectării prevederilor legale cuprinse în Legea nr. 96/2000.

     2)    Legea nr. 29/2015 completează dispozițiile art.107 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 cu alineatul  2^1 care prevede „În cazul unei instituţii de credit administrate în sistem unitar, preşedintele consiliului de administraţie nu trebuie să exercite simultan şi funcţia de director general în cadrul aceleiaşi instituţii de credit”.

Având în vedere prevederile enunțate, reprezentanții statului în Adunarea Generală a Acționarilor la Banca de Export Import a României EximBank S.A. aveau obligația de a înlocui doar președintele Consiliului de Administrație, în condițiile în care îndeplinea și funcția de director general, ceilalți membri ai Consiliului de Administrație nu erau vizați.

Ca urmare a celor prezentate, vă adresăm rugămintea de a dispune măsuri pentru reanalizarea legalității emiterii Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1319/08.10.2015.

3)      Avem informația potrivit căreia Nota de Fundamentare care a stat la baza emiterii Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1319/08.10.2015 nu a fost avizată de reprezentanții Direcției Juridice din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.

Așadar, având în vedere cele expuse, vă rugăm să ne comunicați veridicitatea informației deținute și care este punctul dvs. de vedere în această chestiune.

Solicit răspunsul în scris punctual pentru fiecare dintre cele 3 chestiuni ridicate.