Întrebare parlamentară adresată Ministerului Finanțelor Publice

9 octombrie 2015   |  1 comentariu

Stimate domnule ministru Eugen Orlando Teodorovici,

Vă rog să ne puneți la dispoziție nivelul finanțărilor efective din banul public ale partidelor politice anual, în ultimul sfert de veac (1990-2015), și să evidențiați cum a fost pusă în aplicare următoarea prevedere legală:

În România, legea finanțării partidelor prevede la art 14, alin 2 că:

(2) Suma alocată anual partidelor politice nu poate fi mai mare de 0,04% din veniturile prevăzute în bugetul de stat. Pentru partidele politice care promovează femei pe listele electorale, pe locuri eligibile, suma alocată de la bugetul de stat va fi majorată proporţional cu numărul mandatelor obţinute în alegeri de candidaţii femei.

Această prevedere este în vigoare încă din 2006 și nu a fost supus modificărilor electorale făcute în anul 2015.

Care va fi finanțarea publică asigurată fiecărui partid politic în parte în anul 2016?
Solicit răspuns în scris.

Vă mulţumesc,

Andreea PAUL

Deputat de Țara Oașului, Satu Mare