La ce instrumente de sprijin poate apela antreprenoriatul feminin?

22 iunie 2011   |  10 comentarii

Romancele cu apetit pentru a-si deschide sau dezvolta o afacere, dar care nu au experienta sau resursele financiare necesare sunt sprijinite de Guvern printr-o serie de măsuri directe si indirecte, financiare sau de formare, cu finantare nationala sau europene, de stimulare a antreprenoriatului feminin.

Le prezint punctual, intr-un tablou sintetic.
 
I.      Instrumente special dedicate antreprenoriatului feminin
 
I.1 Finanţare de la bugetul naţional

1.     Programul naţional multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii.

·        În anul 2010, au fost alocaţi 600.000 de lei pentru acest program, pentru care 826 de femei au aplicat online şi 232 au urmat cursul de formare antreprenorială. Rata de absorbţie este de 100 %.

I.2 Finanţare europeană

1.     Programul Naţional de Dezvoltare Rurală

·        Deşi PNDR nu include o schemă destinată antreprenoriatului feminin, acesta este sprijinit în cadrul Axei Prioritare 3, prin măsurile 312 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi” şi 313 „Încurajarea activităţilor turistice”[1], acordându-se prioritate (punctaj suplimentar) proiectelor derulate de femei/tineri cu vârsta până în 40 de ani la data depunerii proiectului.
·        Pe măsuri, situaţia îndeplinirii criteriului “proiect derulat de femei/tineri cu vârsta până în 40 de ani la data depunerii proiectului” se prezintă astfel:
o       Măsura 312 „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi” – Proiecte selectate: 2.357 din care 1.484 derulate de femei/tineri.
o       Măsura 313 „Încurajarea activităţilor turistice” – proiecte selectate: 1.077 din care 656 derulate de femei/tineri.
 
3.     A.I.P.P.I.M.M.

·        Reţeaua Naţională a Ambasadorilor Antreprenoriatului Feminin finanţat de CE îşi propune să realizeze prima reţea de 10 ambasadori ai antreprenoriatului feminin din România cu scopul motivării şi determinării femeilor în iniţierea propriilor afaceri (proiect lansat în martie 2011).
·        Buget: 100.086,15 euro, din care grant 48.840 euro.
 
4.     Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

·        Axa Prioritară 3[2], măsura 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”
o       Numărul femeilor care au beneficiat de pregătire pentru iniţierea unei afaceri până la 31 decembrie 2010: 2.820 (din 12.025 preconizat)
o       Numărul femeilor cursante în managementul şi organizarea muncii până la 31 decembrie 2010: 1.983 (din 17.165 preconizat)
·        Axa Prioritară 6[3],  măsura 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”
o       Număr femei care au demarat o activitate independentă până la 31 decembrie 2010: 54 (din 1015 preconizat)[4].
 
 
II.      Măsuri de stimulare a antreprenoriatului in general, la care au acces si doamnele
 
I.1 Finanţare de la bugetul naţional

1.     Susţinerea proiectelor de investiţii realizate de microîntreprinderi, cu o vechime mai mică de doi ani (Programul „Start”)

·        Beneficiari: 658 de persoane au aplicat online cu 240 de proiecte în anul 2010. Au fost încheiate 71 contracte.
·        Rata de absorbţie este de 100%.
·        Pentru 2011 bugetul alocat este de 10 mil. lei, cu 30% mai mare faţă de 2010.

2.     Programul demarat în 2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării afacerilor de către întreprinzătorii tineri

·        Până la 21 iunie 2011 au fost înregistrate la Oficiile Naţionale ale Registrului Comerţului 3808 firme – 2614 dintre acestea sunt în momentul de faţă înmatriculate. 

3.     Incubatoare de afaceri

·        Beneficiari: 49 incubatoare de afaceri.
·        Programul este implementat de PNUD în România, în parteneriat cu AIPPIMM şi cu autorităţile locale din zonele ţintă.
·        Pentru anul 2010 s-au alocat 2,9 mil. lei, iar pentru 2011 Guvernul a alocat un buget de 6,15 mil. lei, dublu faţă de anul 2010.

4.     Sprijinirea IMM-urilor prin intermediul Fondului de Garantare şi Contragarantare pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (FNGCIMM).

·        Beneficiari: 9000 garanţii în valoare de peste 650 mil. euro în 2010, ceea ce a dus la crearea şi/sau menţinerea a peste 195.000 locuri de muncă.
·        FRC a acordat 1860 contragaranţii în valoare totală de 371,6 mil. lei pentru finanţări în valoare de 1.401 mil. lei, de care beneficiază 1.630 IMM-uri şi în care lucrează peste 45.350 angajaţi, în  anul 2010.  

5.     Oferirea de garanţii guvernamentale de 80% din valoarea creditului pentru beneficiarii proiectelor finanţate din fonduri structurale în domenii prioritare pentru economia românească, pentru maximum 4 ani.

·        Beneficiari: FNGCIMM a acordat în anul 2010 garanţii în valoare de 19 mil. lei pentru implementarea unor proiecte de investiţii în sumă de aprox. 450 mil. lei.
·        Plafonul total al garanţiilor ce pot fi emise în 2011 se ridică la 300 mil. euro. 

6.     Sprijinirea comercianţilor şi a serviciilor de piaţă prin Programul de dezvoltare si modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă.

·        Beneficiari: 5 mil. lei alocaţi în 2010 – 1793 de societăţi au aplicat online cu 188 de proiecte, din care 117 contracte au fost încheiate.
·        Pentru 2011 Guvernul a alocat un buget de 7 mil. lei, cu 40% mai mare decât în 2010.

7.     Susţinerea IMM-urilor prin acordarea de ajutoare de minimis

·        Beneficiari: 905 IMM-uri au beneficiat de acorduri de principiu pentru finanţare în 2009 – 2010: s-au efectuat plăţi în valoare de 202 mil. lei.

8.     Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de întreprinderile mici şi mijlocii

·        Bugetul estimat în perioada 2008 – 2013 este de aprox. 1,5 mld. lei.
·        Beneficiari: 172 IMM-uri au beneficiat până în prezent de această măsură.

9.     Sprijin pentru consultanţă specifică şi instruire specializată acordată întreprinderilor mici şi mijlocii pentru  elaborarea şi implementarea proiectelor de investiţii – schemă de minimis

·        Bugetul estimat în perioada 2008 – 2013 este de aprox. 95 mil. lei.
·        Rezultate obţinute până în prezent: 55 IMM-uri beneficiare.
10. Sprijin pentru consultanţă acordat întreprinderilor mici şi mijlocii  – schemă de minimis

·        Bugetul estimat în perioada 2008 – 2013 este de aprox. 280 mil. lei.
·        Rezultate obţinute până în prezent: 31 IMM-uri beneficiare.
11. Ajutor de minimis pentru sprijinirea START-UP-urilor şi SPIN-OFF-urilor inovative – schemă de minimis

·        Bugetul estimat în perioada 2008 – 2013 este de peste 775 mil. lei.
·        Rezultate obţinute până în prezent: 13 IMM-uri beneficiare.
 
12. Finanţarea proiectelor de investiţii iniţiale în cercetare-dezvoltare şi inovare

·        Bugetul estimat în perioada 2008 – 2013 este de aprox. 773 mil. lei.
·        Rezultate obţinute până în prezent: 17 IMM-uri beneficiare.
13. Ajutor pentru investiţii realizate de întreprinderile mici şi mijlocii în vederea dezvoltării e-economiei

·        Bugetul estimat în perioada 2008 – 2013 este de peste 545 mil. lei
·        Rezultate obţinute până în prezent: 7 IMM-uri beneficiare.
14. Ajutor pentru sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii prin acordarea de servicii de consultanţă şi instruire specializată pentru implementarea proiectelor de investiţii în domeniul e-economiei – schemă de minimis

·        Bugetul estimat în perioada 2008 – 2013 este de peste 163 mil. lei
·        Rezultate obţinute până în prezent: 4 IMM-uri beneficiare.
 
I.2 Finanţare europeană
 
1.     Programul Operaţional Sectorial „Creşterea competitivităţii economice”
·        Axa prioritară 1:  Un sistem productiv inovativ şi eco-eficient.

o       DMI[5] 1.1 Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM, cu respectarea conditiilor de mediu.
o       DMI 1.2 Accesul IMM la finanţare.
o       DMI 1.3 Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului.
·        Axa prioritară 2: Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovaţie pentru Competitivitate.

o       DMI 2.1 Cercetarea în parteneriat între universităţi/institute de cercetare şi întreprinderi în vederea obţinerii de rezultate aplicabile în economie.
o       DMI 2.3 Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare
·        Axa prioritară 3: Tehnologia Informaţiei pentru sectorul privat şi public

o       DMI 3.1 Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei – Operatiunea 3.1.1 Sprijinirea accesului la broadband şi la serviciile conexe
§        Valoarea maximă a finanţării: 25.000 euro, echivalent in lei.
§        Rata maximă de co-finanţare: 90%
§        Beneficiarii eligibili: IMM şi ONG
o       DMI 3.3 Dezvoltarea e-economiei
§        Operaţiunea 3.3.1 Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate şi a altor aplicaţii electronice pentru managementul afacerilor. Mărimea maximă a grantului: 1.050.000 lei.
§        Operaţiunea 3.3.2 Suport pentru dezvoltarea sistemelor de comerţ electronic şi a altor soluţii electronice pentru afaceri. Mărimea maximă a grantului: 1.640.000 lei.
Pentru ambele operaţiuni, rata maximă de co-finanţare:
§        60% pentru întreprinderi mijlocii
§        70% pentru întreprinderi mici şi micro – pentru componenta de investiţii
§        90% pentru componenta de consultanţă şi training specific.
Beneficiarii eligibili: IMM.
·        Axa prioritară 4: Creşterea eficienţei energetice şi securităţii aprovizionării, în contextul schimbărilor climatice

o       DMI 4.1 Energie eficientă şi durabilă
§        Operaţiunea 4.1.1 Sprijinirea investiţiilor în instalaţii şi echipamente pentru întreprinderi din industrie, care să conducă la economii de energie, în scopul îmbunătăţirii eficienţei energetice.
§        Operaţiunea 4.1.2 Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale şi petrolului, precum şi ale reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale, în scopul reducerii pierderilor în reţea şi realizării în condiţii de siguranţă şi continuitate a serviciului de distribuţie.
§        Operaţiunea 4.1.3 Investiţii în instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere, arzătoare cu NOx redus şi filtre pentru Instalaţiile Mari de Ardere din grupuri modernizate-retehnologizate. 
o       DMI 4.2 Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi.
 
2.     Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
·        Axa prioritară 1: Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

o       DMI 1.1 Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate, în învăţământul preuniversitar.
o       DMI 1.4 Calitate în formare profesională continuă (FPC), care urmăreşte creşterea capacităţii sistemului şi furnizorilor publici şi privaţi de FPC de a furniza programe de formare profesională de calitate.
·        Axa prioritară 2: Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii

o       DMI 2.1 Tranziţia de la şcoală la viaţa activă, adresată persoanelor care participă la programe de educaţie şi formare profesională organizate fie prin învăţământul secundar, fie prin învăţământul terţiar universitar şi non-universitar, fie prin programe de ucenicie.
o       DMI 2.2 Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii, prin menţinerea/reintegrarea în educaţie şi formare profesională a elevilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii.
o       DMI 2.3 Acces şi participare la FPC, facilitând calificarea angajaţilor.
·        Axa prioritară 3: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor

o       DMI 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale, în vederea creşterii abilităţii persoanelor de a materializa ideile de afaceri.
o       DMI 3.2 Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii.
 
3.     Programul Operaţional Regional
·        Axa Prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi  local
o       DMI 4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală. Activităţi eligibile orientative vizează:
o       DMI 4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor din mediul urban pentru creşterea competitivităţii, valorificarea resurselor materiale şi a forţei de muncă locale. Activităţi eligibile orientative sunt:
·        Axa Prioritară  5: Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului

o       DMI 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice.
 
4.     Programul Operaţional Sectorial Mediu
·        Axa prioritară 4: Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii
o       DMI 4.1 Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management în vederea protejării biodiversităţii şi Natura 2000, în scopul conservării diversităţii biologice, a habitatelor naturale, a speciilor de floră şi faună sălbatică, precum şi asigurarea managementului eficient al ariilor protejate, inclusiv Natura 2000.

[1] componentele a – Investiţii în infrastructura de primire turistică şi b – Investiţii în activităţi recreaţionale
[2] Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor. Promovarea culturii antreprenoriale
[3] Promovarea incluziunii sociale
[4] În cazul acestor 2 domenii de intervenţie nu se lansează apel în anul 2011.
[5] Domeniu Major de Intervenţie