Niciun oraș din România nu a aplicat până acum pentru Rețeaua Orașelor Creative UNESCO. Să ne mobilizăm, dead-line: 16 iunie 2017

31 mai 2017   |  2 comentarii

INACO – Inițiativa pentru Competitivitate invită administraţiile publice locale din oraşele României să aplice la programul Reţeaua Oraşelor Creative UNESCO. Data limită pentru anul 2017 este 16 iunie.

116 orașe din 54 de țări ale lumii fac parte deja din acest program până în prezent. România este complet absentă.

Nu poți vorbi despre România Creativă fără orașe creative și industrii creative. În acele orașe unde creativitatea este un atu local și un factor de dezvoltare participarea la programul UNESCO este dezirabil.

Activitățile eligibile sunt:
– consolidarea creaţiei, producției, distribuției și difuzării activităților, bunurilor și serviciilor culturale;
– dezvoltarea de hub-uri de creativitate și inovare și lărgirea de oportunități pentru persoanele care activează în sectorul cultural;
– îmbunătățirea accesului și participarea la viața culturală, în special pentru grupurile marginalizate sau vulnerabile;
– integrarea culturală și creativitatea în planurile de dezvoltare durabilă.
Rețeaua UNESCO gestionează șapte domenii de creație: gastronomie, literatură, artizanat și arte folk, arte media, film, design și muzică.

Aplicațiile se pregătesc și se implementează de către primăriile oraşelor candidate, într-un parteneriat activ între sectorul public, privat și societatea civilă.

Detalii suplimentare și condițiile de participare le găsiți aici: http://en.unesco.org/creative-cities/events/2017-call-applications-unesco-creative-cities-network-open

Andreea Paul

Președinte INACO – Inițiativa pentru Competitivitate
Lector univ. dr. la Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, ASE