PNL susține combaterea în regim de urgenţă a fraudei fiscale în domeniul TVA pentru întregul lanţ alimentar

12 februarie 2015   |  12 comentarii

Am depus azi alături de colegii PNL propunerea legislativă pentru completarea alin. (2) al art. 160 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, în vedere continuarii măsurilor de combatere în regim de urgenţă a fraudei fiscale în  domeniul TVA pentru întregul lanţ alimentar, începând de la livrarea furajelor până la vânzarea produselor alimentare din carne.

Credem ca se impune implementarea taxării inverse pentru lanţul alimentar de la livrarea furajelor până la vânzarea produselor alimentare din carne, sector în care se manifestă cu preponderenţă fenomenele evazioniste, pentru următoarele motive:

  • necesitatea descurajării creşterii preţurilor la produsele alimentare din carne;
  • eliminarea evaziunii fiscale pentru operatorii economici care se înfiinţează în prima parte a anului şi plătesc impozit pe profit în anul următor, prin desfiinţarea lor înainte de a plăti impozitul;
  • limitarea evaziunii fiscale din plimbarea materiei prime prin mai multe firme plătitoare de TVA în scopul exclusiv de a beneficia de rambursare de TVA de la bugetul consolidat al statului.

Taxarea inversă este o măsură legislativă care s-a dovedit eficientă pentru diminuarea evaziunii fiscale, România înregistrând efecte pozitive în acest sens, ca urmare a aplicării acestui mecanism, atât în domeniul comercializării cerealelor şi a plantelor tehnice, cât şi în cazul altor categorii de bunuri care reprezintă un risc crescut de fraudă, precum şi deşeurile şi materialele lemnoase.

Eficienţa măsurii rezultă din faptul că  mecanismul elimină deducerea taxei aferente achiziţiilor în situaţiile în care taxa colectată nu a fost plătită autorităţilor fiscale.

Faţă de cele prezentate, am iniţiat propunerea legislativă, pe care o spunem spre dezbatere şi adoptare Parlamentului în procedură de urgenţă.

INIŢIATORI,

Deputat PNL – Nini SĂPUNARU

Deputat PNL – Ludovic ORBAN

Deputat PNL – Gheorghe Eugen NICOLĂESCU

Deputat PNL – George SCARLAT

Deputat PNL – Tinel GHEORGHE

Deputat PNL – Andreea Maria PAUL

Deputat PNL – Costel ŞOPTICĂ

Deputat PNL – Dumitru-Verginel GIREADĂ

Deputat PNL – Ioan-Cristian CHIRTEŞ

Deputat PNL – Mihai Aurel DONŢU

Deputat PNL – Gheorghe IALOMIŢIANU

Deputat PNL – Erland COCEI

Deputat PNL – Constantin DASCĂLU

Deputat PNL – Anton DOBOŞ

Deputat PNL – Gheorghe DRAGOMIR

Deputat PNL – Eleonora Carmen HĂRĂU

Deputat PNL – Vasile HORGA

Deputat PNL – Dumitru PARDĂU

Deputat PNL – Vasile ILIUŢĂ

Deputat PNL – Nechita Stelian DOLHA

Deputat PNL – Viorica MARCU

Deputat PNL – Vasile GUDU

Deputat PNL – Liviu Matiuţă LAZA

PROIECT de LEGE pentru completarea alin. (2) al art. 160 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Art. I. – La articolul 160 alineatul (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce o nouă literă, lit. f), cu următorul cuprins:

„f) livrarea pe întregul lanţ alimentar de la furaje până la vânzarea produselor alimentare din carne.”

Art. II. – Prevederile de la art. II din prezenta lege intră în vigoare la data comunicării deciziei Comisiei Europene a derogării de la prevederile art. 193 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din  28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, cu modificările şi completările ulterioare.