Ponta minte de îngheață apele când vorbește despre datoriile țării

29 septembrie 2015

Ponta minte de îngheață apele când vorbește despre datoriile țării: cum le-a preluat și cum le lasă. În realitate, povara suplimentară a datoriei guvernamentale angajate de Ponta se ridică la peste 5% din PIB la PPS până în anul 2014. Guvernul PSD nu a investit în dezvoltare, dar a continuat să se împrumute în vremuri de creștere economică cu 15 miliarde de euro în anul 2014, față de anul 2011.

Conform ultimelor date oficiale disponibile ale Eurostat – iată dovada atașată aici:
1. Datoria guvernamentală a crescut de la 34,2% din PIB la sfârșitul anului 2011, la 37,3% din PIB în anul 2012 și la 39,8% din PIB în anul 2014. Așadar, povara suplimentară a datoriei guvernamentale angajate de Ponta se ridică la 5,6% din PIB la paritatea puterii de cumpărare, până în anul 2014. Echivalentul creșterii nominale a datoriei guvernamentale este de 15 miliarde de euro, de la 44 mld euro în anul 2011, la 59 mld euro în anul 2014 (sursa: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=teina225&language=en).

2. Datoria guvernamentală ca procent din PIB este a patra cea mai mică din UE-28 atat în anul 2011, cât și în anul 2014. Nici un avans, nicio salvare, doar mai multă datorie publică pe spatele românilor.