Principalele prevederi avute in vedere si puncte aflate inca in discutie in ultima forma a noului Tratat de Stabilitate, Coordonare si Guvernare in Uniunea Economica si Monetara

23 ianuarie 2012   |  9 comentarii

Scopul Tratatului este intuibil: întărirea pilonului economic al Uniunii Economice şi Monetare printr-un set de reguli care să contribuie la disciplina bugetară, să întărească coordonarea politicilor economice şi să îmbunătăţească guvernanţa zonei euro. Dispoziţiile Tratatului se vor aplica statelor din zona euro.
 
• Reguli fiscale:

o Poziţie bugetară echilibrată sau excedentară. Deficitul structural anual se va situa la sub 0,5% din PIB la preţurile pieţei. Fiecare stat va dispune de o perioadă, stabilită de Comisia Europeană la nivelul fiecărei ţări, pentru a atinge spre acest obiectiv.
o Abaterea de la regula bugetului echilibrat este permisă doar în situaţii excepţionale.
o Deficitul structural poate ajunge la 1% din PIB la preţurile pieţei doar în cazul în care ponderea datoriei guvernamentale în PIB la preţurile pieţei este semnificativ sub 60%, iar riscurile privind sustenabilitatea pe termen lung a finanţelor publice sunt reduse.
o Mecansimul de corecţie se va aplica automat în cazul devierilor semnificative de la aceste obiective.
o Statele a căror datorie publică depăşeşte 60% din PIB vor trece la reducerea acesteia cu o rată medie de 1/20 pe an.
o Statele aflate în procedura de deficit excesiv vor pune în aplicare un program de parteneriat economic şi bugetar, cu reforme structurale necesare asigurării corecţiei deficitelor excesive. Programele vor fi transmise Comisiei Europene şi Consiliului pentru aprobare şi monitorizare.
o Statele membre ale zonei euro care încalcă criteriul deficitului îşi iau angajamentul de a respecta propunerile sau recomandările Comisiei Europene. Obligaţia nu va fi aplicată dacă o majoritate calificată se opune.
o Curtea de Justiţie ia decizii obligatorii pentru statele care nu respectă regula bugetului echilibrat. Dacă statul membru nu se conformează măsurilor hotărâte de Curte, i se va impune sancţiuni financiare de până la 0,1% din PIB. Sumele vor fi direcţionate către Mecansimul de Stabilitate Financiară.

Toate reformele majore de politică economică vor fi discutate şi coordonate între ele.

• Măsuri privind guvernanţa zonei euro:

o La Summit-urile informale ale euro vor participa Preşedintele Comisiei Europene şi al Băncii Mondiale. Preşedintele Summit-ului euro va fi stabilit de şefii de state şi de guvernele statelor membre din zona euro prin vot cu majoritate simplă, în acelaşi timp cu alegerea preşedintelui Consiliului European şi pentru aceeaşi perioadă.
o Summit-urile euro vor avea loc de cel puţin două ori pe an.
o Preşedintele Parlamentului European poate fi invitat la aceste întrevederi. După fiecare întrevedere, va fi prezentat un raport Parlamentului.
o Şefii de state şi de guverne care încă nu sunt membrii ai zonei euro, dar sunt semnatari ai Tratatului, vor lua parte cel puţin o dată pe an la Summit-urile euro.
• Tratatul va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2013, cu condiţia ca 12 state membre ale zonei euro să fi depus instrumentul de ratificare, sau în prima zi de după depunerea celui de-al 12-lea instrument de ratificare.    
 
Puncte aflate în continuare în discuţie:
• Procedura de deficit excesiv poate fi declanşată fie pe baza criteriului deficitului, fie pe criteriul datoriei.
• Curtea de Justiţie este autorizată să verifice transpunerea la nivel naţional a regulii bugetului echilibrat şi va putea adopta sancţiuni financiare de până la 0,1% din PIB în cazul în care statul nu a luat măsurile necesare.
• Sunt introduse 4 obiective concrete pentru a asigura buna funcţionare a zonei euro, în conformitate cu cele patru obiective ale Pactului Euro Plus. Unele state preferă includerea de trimiteri explicite la Pactul Euro Plus.
• Privind stabilirea modalităţilor de participare la Summit-urile euro, se discută includerea Preşedintelui Parlamentului European între participanţi şi stabilirea formatului reuniunilor în care se va discuta implementarea Tratatului.
• Actuala propunere prevede intrarea în vigoare a Tratatului la ratificarea sa de cel puţin 12 state membre ale zonei euro.
o Unele state îşi exprimă îngrijorarea că intrarea în vigoare a Tratatului înainte de ratificarea sa de toate statele membre nu va contribui la realizarea disciplinei fiscale în zona euro.
o Alte state au pledat pentru stabilirea unui număr minim de state în care Tratatul să fie ratificat, astfel încât să fie permisă o intrare anterioară în vigoare.
• Este în discuţie acordarea de noi măsuri de asistenţă financiară prin noile programe desfăşurate prin Mecanismul de Stabilitate Europeană (ESM). Aceasta este condiţionată de două etape distincte: ratificarea Tratatului şi conformarea la regula bugetului echilibrat.
o Unele părţi consideră procedura în două etape prea complicată, susţinând o singură etapă pentru aplicarea condiţionalităţii. De exemplu, acordarea asistenţei în cadrul ESM va depinde în acelaşi timp de ratificarea Tratatului şi de conformarea la regula echilibrului bugetar.