„Competitivitatea economică şi antreprenoriatul feminin”

Împreună cu Organizaţia Oamenilor de Afaceri PDL a Municipiului Bucureşti şi Comisia de Antreprenoriat Feminin din cadrul organizaţieiam lansat invitaţia la un dialog cu tema „Competitivitatea economică şi antreprenoriatul feminin”. Evenimentul este continuat şi la nivel naţional, prin întâlniri organizate la nivel judeţean.

O naţiune care nu îşi respectă femeile este condamnată să rămână subdezvoltată. Europa a înţeles acest lucru, rămâne să-l conştientizăm şi noi.

Pornind de la priorităţile tematice ale „Strategiei pentru egalitate între femei și bărbați (2010-2015)” adoptată de Comisia Europeană la data de 21 septembrie 2010, frontul comun pe care România trebuie să îl construiască alături de celelalte state europene în înlăturarea plafonului de sticlă din calea promovării femeilor nu reprezintă altceva decât punerea bazelor unui echilibru între femei şi bărbaţi în toate aspectele vieţii economice pentru ca societatea să funcţioneze cum trebuie.

În cadrul întâlnirii au fost expuse facilităţile guvernamentale acordate mediului de afaceri. Dezbaterea s+au centrat totodată asupra măsurilor care se impun a fi luate la nivel naţional pentru respectarea principiilor de bază al strategiei enunţate în „Carta femeilor”: independenţa economică egală pentru femei şi bărbaţi, eliminarea barierelor de pe piaţa muncii, egalitatea în procesul de luare a deciziilor, demnitatea, integritatea şi stoparea violenţei de gen.

Evenimentul şi-a propus atât dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor şi promovarea de know-how în acest domeniu, cât şi antrenarea acestora în aspectele vieţii economice pentru o dezvoltare sustenabilă şi creştere a competitivităţii economice româneşti.