Răspuns la solicitarea ANEIR privind formularea de amendamente la Legea bugetului pe anul 2014

22 noiembrie 2013

Solicitare ANEIR

ANEIR ne solicită sprijinul pentru formularea de amendamente care să modifice Legea bugetului pe anul 2014 privind susținerea mediului de afaceri și a exportatorilor:

Răspuns

Stimate domnule Mihai Ionescu,

Vă asigur că, atât eu cât și întregul Guvern Alternativă al PDL, apreciem ca esențială activitatea firmelor de export, nu numai pentru susținerea competitivității economiei românești, ci și pentru crearea de locuri de muncă atât de necesare la momentul actual. Scopul nostru este de a transforma România într-un loc în care întreprinderile să își dorească să investească.

Am remarcat modul defectuos în care este alcătuit bugetul pe anul 2014: sunt tăiate finanțările tocmai de la acele programe care generează locuri de muncă, stimulează investițiile, care dau o șansă tinerilor antreprenori și conduc la formarea unei clase de mijloc solide. La Ministerul Economiei, cheltuielile pentru promovarea exporturilor, turismului, sprijinirea IMM-urilor şi stimularea competitivității se ridică la 84,1 milioane de lei, iar cele cu personalul ministerial la 86,6 milioane de lei, la care se mai adaugă cheltuielile cu bunurile şi serviciile în valoare de 38 milioane de lei.

Prin urmare, doresc să vă aduc la cunoștință că am ținut cont de problemele mediului de afaceri și ale firmelor de export românești semnalate cu ocazia întâlnirii de luni, 18 noiembrie a.c., dintre mediul de afaceri și Guvernul Alternativă PDL.

În acest sens, am depus deja o serie de amendamente la Legea bugetului de stat pe anul 2014 care vizează problemele pe care le-ați ridicat, după cum urmează:

 • Pentru promovarea și susținerea activității de export am solicitat majorarea bugetului Ministerului Economiei cu suma totală de 223 milioane lei pentru următoarele obiective:
  • Pentru stimularea exporturilor: creștere a fondurilor alocate cu 100 milioane lei.
  • Pentru dezvoltarea şi implementarea de  programe şi campanii de promovare a brandurilor româneşti pentru sectoarele, regiunile de dezvoltare şi operatorii economici cu potenţial ridicat de export: creștere cu 100 milioane lei.
  • Pentru susținerea exportului, a mediului de afaceri și a tranzacțiilor internaționale: creștere cu 13 milioane lei.
  • Pentru crearea unui centru de afaceri de export care să permită firmelor să obţină competenţele necesare pentru penetrarea pieţelor externe cu sprijinul universităţilor: creștere cu 10 milioane lei.
 • Pentru creșterea accesului la finanțare a firmelor românești am solicitat revenirea la sumele alocate în anul 2013 pentru programele dedicate mediului de afaceri de la care au fost tăiate fonduri, prin majorarea bugetului Ministerului Economiei cu aproape 22 milioane lei după cum urmează:
  • Programul pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului acestora la finanțare – START: majorare cu 7 milioane lei.
  • Programului Mihail Kogălniceanu pentru IMM: majorare cu 6,115 milioane lei.
  • Programul pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor aparținând întreprinzătorilor tineri: majorare cu 4 milioane lei.
  • Programul de creștere a competitivității produselor industriale: majorare a fondurilor alocate cu 3 milioane lei;
  • Programul de dezvoltare și modernizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață: majorare cu 1,04 milioane lei.
  • Programul național de înființare și dezvoltare de incubatoare tehnologice și de afaceri: majorare cu 470.000 lei.
  • Dezvoltarea produselor turistice: majorare cu 200.000 lei.
  • Marketing și promovare turistică: majorare cu 79.000 lei.

Menționez că majorările bugetare solicitate sunt prevăzute a se finanţa din sumele alocate cheltuielilor cu bunuri și servicii, care au crescut cu 15,5% la nivelul întregului Minister al Economiei și din cele destinate cheltuielilor de personal, care s-au majorat cu 12% la Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism și de aproape 3 ori la Departamentul pentru energie.

Vă mulțumesc pentru observațiile pragmatice pe care le-ați transmis și pentru sprijinul pe care ni-l acordați pentru îmbunătățirea mediului de afaceri românesc. Suntem in acord cu ele si le sustinem in dezbaterile parlamentare si publice.

Vă asigur, în calitate de coordonator al domeniului economic in Guvernul Alternativa al PDL, că vă rămânem în continuare la dispoziție.