România poate obţine un plus de 30 de miliarde de euro la PIB până în anul 2025 prin diminuarea dezechilibrelor de gen 

4 octombrie 2015

România poate obţine un plus de 11% la PIB, până în anul 2025, prin diminuarea dezechilibrelor de gen până la nivelul celor mai bune practici europene. Asta înseamnă încă 30 de miliarde de euro la PIB-ul obţinut în anul 2025.

Estimările mele au luat în calcul prognozele PIB în condiţiile standard de creştere economică, la care am aplicat metodologia pe care o propune compania McKinsey în raportul recent publicat, în septembrie 2015, şi care atrage atenţia unui potenţial de 12 trilioane de dolari la creşterea economică globală până în anul 2025: ‘How advancing women’s equality can add $12 trillion to global growth’. Același raport indică România printre cele trei ţări cu cel mai ridicat potenţial de creştere, alături de Polonia şi Slovacia, în regiunea Europei de Est şi a Asiei Centrale.

Potenţialul de creştere economică suplimentară de 30 de miliarde de euro, adică un plus de 1.500 de euro la PIB pe locuitor în România anului 2025, poate fi obţinut printr-o politică echilibrată de gen în economie, în politică şi în societate, la standardele cele mai ridicate europene.

Diverse people

Acest potenţial echivalează cu fondurile structurale şi de coeziune pe care nu am reuşit să le absorbim în integralitate pentru perioada 2007-2014. Echivalează cu eforturile pentru absorbţia a trei sferturi din fondurile alocate României pentru ciclul financiar 2014-2020.

Acest potenţial al femeilor încă insuficient valorificat economic şi politic echivalează cu PIB-ul generat în anul 2014 de oricare două regiuni cumulate ale României din cele 8 regiuni de dezvoltare. Excepţie face doar regiunea București-Ilfov, care are ea însăşi un aport la PIB mai mare decât oricare celelalte două regiuni cumulate.

Acest potenţial al politicilor mai echilibrate de gen echivalează cu contribuţia a trei judeţe – Timiş, Cluj şi Braşov – de 11%, la formarea PIB în anul 2025.

Aşadar, puterea economică a parităţii de gen nu mai poate fi în niciun chip neglijată. Nu vorbim despre situaţii teoretice, ideale, de echilibre perfecte de gen, ci despre diminuarea dezechilibrelor grave de gen prin aplicarea celor mai bune reţete care funcţionează deja în Europa.

Raportul integral al firmei de consultanță McKinsey îl găsiți aici.