Strategia PSD este de a nu avea nicio strategie pentru România

19 octombrie 2015
Proiectul de lege privind bugetul pentru anul 2016 trebuia să fie pe masa de lucru a guvernului în ultimele două luni de zile, iar de săptămâna trecută trebuia supus dezbaterii publice astfel încât până cel târziu la data de 15 noiembrie să fie depus în Parlament pentru adoptare. Însă, congresul PSD a înghițit complet guvernarea și luptă cu trecutul său, fără nicio soluție pentru viitor
Legea privind finanțele publice 500/2002 actualizată precizează la articolul 35 că:
(1) Ministerul Finanţelor Publice, pe baza proiectelor de buget ale ordonatorilor principali de credite şi a bugetului propriu, întocmeşte proiectele legilor bugetare şi proiectele bugetelor, pe care le depune la Guvern pentru prima lectură, până la data de 30 septembrie a fiecărui an.
(2) Proiectul legii bugetului de stat este însoţit de un raport privind situaţia macroeconomică pentru anul bugetar pentru care se elaborează proiectul de buget şi proiecţia acesteia în următorii 3 ani. Acest raport va cuprinde un rezumat al politicilor macroeconomice în contextul cărora au fost elaborate proiectele de buget, precum şi strategia Guvernului în domeniul investiţiilor publice.
(3) Raportul şi proiectele legilor bugetare anuale vor exprima politica fiscal-bugetară a Guvernului, precum şi alte informaţii relevante în domeniu.
(4) Ministerul Finanţelor Publice, pe baza prognozelor de toamnă ale Comisiei Naţionale de Prognoză, definitivează proiectele de buget ale ordonatorilor principali de credite şi al bugetului propriu şi proiectele legilor bugetare anuale, pe care le depune la Guvern, până la data de 1 noiembrie a fiecărui an.
(5) După însuşirea de către Guvern a proiectelor legilor bugetare şi de buget, prevăzute la alin. (4), acesta le supune spre adoptare Parlamentului, cel mai târziu până la data de 15 noiembrie a fiecărui an.
Având în vedere că atât termenul de depunere la Guvern, cât și cel de supunere spre dezbatere publică au fost depășite, am solicitat Ministerului de Finanțe, printr-o interpelare parlamentară, să supună dezbaterii publice proiectul de lege pentru bugetul anului 2016 și proiecția datelor pentru următorii 3 ani. Incertitudinile sunt în continuare mari, alimentate prin mesajele contradictorii ale Guvernului chiar în raport cu fiscalitatea aplicată anul viitor. Lista proiectelor prioritare de investiții în școli, spitale, drumuri sau irigații pentru anul viitor lipsește. Ce să mai vorbim despre dezbaterea publică?!

Se vede clar lipsa de inițiativă și de interes a guvernului Ponta pentru a adopta și gândi un plan de acțiune pe termen lung pentru România. Guvernul Ponta este erodat grav, dezinteresat de guvernarea țării și de respectarea legilor, chemat de acum înainte doar să tracteze PSD în campania electorală de anul viitor. Noianul de minciuni electorale și de eșecuri de guvernare se vor ‘cuibări’ în bugetul public de anul viitor.