Trendul politico-economic al anilor 2015-2016: pensii speciale. E just?

16 septembrie 2016

Emoționantă, ca de fiecare dată, întâlnirea cu reprezentanții aurului alb al Sătmarului. Pe lângă discuțiile despre copii și problemele lor, despre nepoți și bucuriile lor, s-au ridicat câteva probleme specifice:
– Pensionarii sunt de prea multe ori tratați electoral și nu se îmbunătățește semnificativ calitatea vieții lor; în continuare peste 3 milioane de pensionari au pensia sub 900 de lei pe lună. Cuponul unuia dintre ei stă pe masă cu 501 lei.
– Pensia medie a unui sătmărean este de 748 de lei, cu 195 de lei mai mică decât pensia medie la nivel naţional; este justificată cererea lor de a elimina pensiile speciale și de a crește semnificativ punctul de pensie care să le asigure un trai decent. Această problemă nu a fost rezolvată nici de raportarea punctului de pensie la 45% din salariul mediu pe economie în trecut pentru că nu a fost niciodată respectată, nici indexarea cu rata inflației la care se adaugă jumătate din creșterea reală a salariului mediu pe economie, în prezent.
– Pensiile de serviciu/speciale au redevenit o modă a anului 2015 care continuă în acest an, în plină campanie electorală. În anul 2011, 2854 de persoane au beneficiat de pensii de serviciu. În anii următori, 2012-2014 numărul a rămas relativ același, în jur de 3 mii. Saltul aproape dublu din anul 2015, la 5430 de beneficiari de pensii speciale se explică prin aprobarea unui întreg pachet de legi pentru pensii speciale pentru diplomați, funcționarii publici parlamentari, personalul aeronautic civil și personalul auxiliar de specialitate din judecătorii și parchete. În anul 2016 se adaugă noi legi acestui pachet, dedicate personalului Curții de Conturi și parlamentarilor. În prezent numărul de beneficiari de pensii speciale se ridică la 7989 de persoane, de peste două ori și jumătate mai mult decât în anul 2012. De la bugetul de stat se alocă în acest an aproximativ 541 milioane de lei pentru pensiile speciale.
Detalii suplimentare găsiți în răspunsul atașat al Casei Naționale de Pensii Publice la interpelarea mea despre pensiile de serviciu:

Către:​ MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR  VÂRSTNICE

Cabinet Secretar de Stat  Iolanda – Mihaela STĂNILOIU

Serviciul Comunicare, Mass-Media și Statistică

Stimată doamnă Secretar de Stat,

Stimate doamne/stimați domni,

​Având în vedere solicitarea de informații a D-nei deputat Andreea Maria Paul, conform inregistrării nr.305/IS/879/SRP/12.09.2016 și nr 25886/RG/31.08.2016, vă transmitem informațiile și datele statistice pentru beneficiarii de pensii de serviciu, înperioada 2010-2016:

Punctul nr.1

  • Cuantumul anual estimat al pensiilor de serviciu, suportate de la Bugetul de Stat pentru anul 2016 este de 541.066.007 lei.
  • Anual, în perioada 2010-2015:
articol1

Menționăm că, începând cu luna septembrie 2010, legile privind pensiile de serviciu au fost abrogate, cu excepția legii 303/2004 privind statutul procurorilor și judecătorilor.

Punctul nr.2

  • În prezent, următoarele categorii de pensii de serviciu, din tabelul de mai jos, sunt legiferate și plătite prin Casa Națională de Pensii Publice:
articol2
Anual, în perioada 2010-2015, au fost legiferate și plătite, umătoarele categorii de pensii de serviciu:
articol3
articol4
articol5
Punctul 3
  • În prezent, un număr de 7.989 persoane beneficiază de pensii de serviciu.Punctul nr.3
  • Anual, un număr de :
– 8.409 persoane au beneficiat de pensii de serviciu, în anul 2010
– 2.857 persoane au beneficiat de pensii de serviciu, în anul 2011
– 2.963 persoane au beneficiat de pensii de serviciu, în anul 2012
– 3.032 persoane au beneficiat de pensii de serviciu, în anul 2013
– 3.099 persoane au beneficiat de pensii de serviciu, în anul 2014
– 5.430 persoane au beneficiat de pensii de serviciu, în anul 2015

Punctul nr.4

Casa Națională de Pensii Publice nu deține informații referitoare la pensiile de serviciu/speciale care se aplică în alte state europene.

Cu deosebită consideraţie,

Preşedinte

Ileana Ciutan