UE ne-a mai arătat o dată astăzi cât de ineficienți și lipsiți de competitivitate suntem

27 octombrie 2015

Ne aflăm pe penultimul loc în UE la eficiența utilizării resurselor proprii, înainte de Bulgaria. România este unul dintre cele 5 state europene în care productivitatea resurselor a scăzut în ultimul deceniu, alături de Estonia, Lituania, Malta si Suedia. Cu alte cuvinte, consumăm mult mai mult decât producem.

UE ne-a mai arătat o dată astăzi cât de ineficienți și lipsiți de competitivitate suntem, în comunicatul oficial al Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7051895/8-27102015-AP-EN.pdf/bfe65bed-cd92-47f3-a316-7d59c7b2e504. Concret:

  • Consumul de resurse interne a crescut în România cu peste 60%, din 2002 până în prezent, spre deosebire de media europeană care a scăzut cu peste 10% în aceeași perioadă.
  • PIB-ul generat de un kg de materie primă consumată în România este de 0,32€/kg, în timp ce la nivel european este de 1,95€/kg în anul 2014.
  • Practic, 6 kg de materie primă românească produc economic cât un kg de resurse naturale la nivel european.

Concluzia este că bogăția nu stă în cantitatea de resurse consumate, ci în maniera de gestionare a acestora. Așadar, creștem economic risipind prea multe resurse. O soluție pentru România o reprezintă înființarea Consiliului Național de Competitivitate – proiect de lege depus deja în Parlamentul României -, care să analizeze impactul deciziilor publice asupra competitivității și care să genereze propuneri pragmatice pentru creșterea eficienței în managementul resurselor naturale.

Productivitatea resurselor