Un nou eșec al Guvernului Ponta: rectificarea bugetară din această vară. Semnalele de avertizare din partea Consiliului Fiscal

1 august 2014   |  2 comentarii

Cât de negativă este rectificarea pozitivă a lui Ponta?

Guvernul a aprobat proiectul de rectificare bugetară prin care veniturile sunt majorate cu 1,54 miliarde de lei, iar cheltuielile cu 1,81 miliarde de lei. Deficitul bugetar se majorează cu 270 milioane de lei.

Ponta se laudă sus și tare cu o rectificare bugetară pozitivă, după cele 5 rectificări bugetare negative pe care le-a realizat de când este la guvernare. Greșit. Consiliul Fiscal ne atrage atenția că rectificarea pozitivă a lui Ponta este cât se poate de negativă: „după ajustarea pentru impactul schemei de stingere în lanț a arieratelor față de bugetul general consolidat și al modificării tratamentului contabil al operațiunilor de vânzare-cumpărare de bunuri din rezerva de stat, încasările apar drept revizuite ușor negativ, respectiv cu 128 milioane lei” (Consiliul Fiscal, pg. 6).

Ponta nu a introdus în buget măsura diminuării CAS

Consiliul Fiscal atrage atenția că proiecția veniturilor din contribuțiile sociale ca urmare a rectificării bugetare nu include măsura diminuării CAS la angajator cu 5 puncte procentuale începând cu 1 octombrie 2014. În bugetul rectificat este inclusă sursa de acoperire menită să contrabalanseze impactul negativ al diminuării CAS asupra bugetului și anume încasările suplimentare din impozitul pe construcții speciale. Pentru acestea însă nu este prevăzut niciun impact în sensul diminuării deficitului bugetar. În aceste condiții, dacă reducerea CAS se va aplica de la 1 octombrie, vor fi necesare noi reduceri ale cheltuielilor bugetare pentru încadrarea în ținta de deficit.

Concret? Mergem în ritmul propus deja de Ponta: „lasă că ne descurcăm noi”. Nu ne putem aștepta decât la noi tăieri ale cheltuielilor cu investițiile.

Estimările lui Ponta o dau din nou în bară: Guvernul nu a reușit să colecteze la buget cât și-a propus 

Guvernul Ponta a colectat mai puțin la buget față de cât se aștepta: veniturile au fost cu 4,5 miliarde de lei mai mici decât cele programate, iar cheltuielile cu aproximativ 9,4 miliarde de lei. Deficitul bugetar a fost cu 4,9 miliarde lei mai mic decât cel programat.

Iată unde e șubredă colectarea veniturilor la buget în raport cu programările:

  • Absorbția de fonduri europene nerambursabile a fost sub așteptări: cererile de rambursare aferente proiectelor finanțate cu fonduri UE post-aderare au fost mai mici cu 2,8 miliarde de lei față de sumele programate.
  • Încasări din impozitul de salarii și venit de 96,4% din cele programate, adică un minus de venituri de 426 milioane lei.
  • Încasări din venituri din TVA de 94,3%, adică un minus de încasări de 1,49 miliarde de lei.
  • Încasări din accize de 97,4%, adică un minus de venituri de 301 milioane lei.
  • Încasări din contribuțiile sociale de 98,3%, adică un minus de 478 milioane lei.
  • Încasări din venituri nefiscale de 94,1%, adică un minus de 478 milioane lei.

O nouă rectificare cu încălcarea normelor fiscale

Ponta face o nouă rectificare bugetară cu încălcarea Legii 355/2013 și a Legii responsabilității fiscal bugetare:

  • Depășește plafoanele legale în ceea ce privește nivelurile nominale propuse ale deficitului BGC, ale deficitului primar al BGC, ale cheltuielilor de personal și cheltuielilor totale exclusiv asistența financiară din partea UE și a altor donatori.
  • Nu îi este permisă majorarea cheltuielilor de personal cu prilejul rectificărilor bugetare.
  • Nu îi este permisă majorarea cheltuielilor totale ale BGC cu prilejul rectificărilor bugetare altfel decât pentru plata serviciului datoriei publice și plata contribuției României la bugetul UE.

Documentul complet al Consiliului Fiscal poate fi consultat aici.

Tabel 1. Cele 5 rectificari bugetare consecutive sub Guvernarea Ponta