Cercetare calitativă a pieței forței de muncă în regiunea de Nord-Vest a României

25 august 2019

6EF4394B-B4C5-419F-B23D-D8BFAE6F29B7

Sumar executiv

Piața forței de muncă reprezintă un barometru extrem de important în evoluția unui stat și a unei regiuni de dezvoltare, pentru că ne oferă informații cu privire la cele mai productive sectoare din economie, domeniile care concentrează cea mai mare parte a resursei umane active, tendințele de migrare, dezechilibrele dintre cererea și oferta de forță de muncă, dintrecompetențele actuale disponibile și cele necesare.

Scopul acestei cercetări pe care INACO a furnizat-o la cererea Băncii Mondiale constă în analiza calitativă a cererii de pe piața muncii în regiunea de Nord-Vest a României, apelând la metode sociologice și economice, care ne transmit semnale cheie cu privire la profilul și particularitățile regionale, la constrângerile locale pentru crearea și dezvoltarea întreprinderilor, la perspectivele standardului de viață a cetățenilor în această regiune, la eficiența intervențiilor publice, în general, și la nevoia de adaptare a învățământului la realitățile mediului de afaceri, în particular.

Regiunea de Nord-Vest a României este formată din șase județe: Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare și Sălaj.

Metodele de cercetare sociologică s-au bazat pe 8 focus-grupuri și 15 interviuri organizate cu 84 de persoane, desfășurate în perioada 13 – 17 mai 2019, în cele 6 județe componente. Principalele întrebări la care cercetarea oferă răspunsuri sunt: care sunt constrângerile care împiedică crearea de noi locuri de muncă? ce se înțelege prin ”loc de muncă de calitate” și cum poate fi el obținut? care sunt sursele problemelor care marchează piața locală a forței de muncă în Regiunea Nord-Vest? Metodele economice ne-au ajutat să completăm radiografia cantitativă și calitativă a pieței regionale a muncii, iar metodele econometrice bazate pe date panel ne-au permis să estimăm principalii determinanți ai cererii de pe piața muncii și ai ocupării informale.

Studiul analizează apoi stocul principalelor strategii de dezvoltare și programe publice suport pentru crearea de locuri de muncă, la nivel național, regional și local, cu impact în regiunea de Nord-Vest, și trage concluzii cu privire la gradul lor redus de implementare.

Cercetarea se închide cu semnalarea unor exemple de bune practici pentru susținerea antreprenoriatului local, a resurselor umane și a economiei sociale în această regiune.

Concluziile aduc o serie de propuneri concrete de acțiune pentru decidenții chemați să înțeleagă principalele constrângeri locale cu care se confruntă creatorii de locuri de muncă în această regiune și să-și optimizeze intervențiile.